[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Kvalifikace a vzdlvn vedoucch a instruktor Prat  
Kvalifikace a vzdlvn vedoucch a instruktor Prat

Pro kadho instruktora a vedoucho Prat samozejm plat skupinov kvalifikace. Ale innost "na vod" vyaduje vce znalost!

Proto i I+V Prat pln podmnky vodck kvalifikace Prat. V rmci tto kvalifikace se u lpe ovldat lo, znt vce z teorie plavby i konstrukce, umt zachraovat tonoucho atd.

A sname se umt jet vce! V jnu 2000 absolvovalo deset precch instruktor a vedoucch zchransk kurs na slalomovm kanlu v Roudnici nad Labem. Vyzkoueli jsme si plavn v opravdu divok vod, sebezchranu, zchranu ze behu i z vody. Vichni jsme se toho dost nauili. A hlavn - kad ml monost zat to, co se na bnch vodckch akcch nezaije - nap. proud vody siln tak, e sundav nedobe upevnn helmy...