[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Prata na Jizee & Tanvaldsk Kamenici (2004)

Prata na Jizee & Tanvaldsk Kamenici (2004)

(aneb zase o krok dl)

 

[Zde je video!]

Nebudu pst zdlouhav o tom, co stejn vichni vme a co nikoho nezajm. Dvoudenn voda je akce, kterou vichni z ns ji absolvovali, a proto jen ve zkratce.

Sobotn etapa je naplnovna z Horn Sytov do Semil (cca 14 km). Poas nen nejhor, voda je zatracen studen. Deset dt, est vedoucch a nvtva (Brouzdovi + Vandov) se kolem jedn vrhaj do peej Jizery. Vody je tak akort na splut. Prvn jez by se dal na malch lodch skoit pmo po pice do vlce. Je 2,7 metru vysok a tv se h, ne jak se ve skutenosti chov. Nakonec sjd (skou) Franta, Pila, imon ak. Vlec nedr. Jedeme dl. Peeje svou obtnost nepesahuj obtnost WWII-. Vodcky nejhez se zd kus u st Jizerky, kter by tak stla za hch. Ve je zvldnuto celkem bez problm. Jen ty co obas blbnou ve vleku, to tak obas prskne. Ten nkdo nem neopren a je to imon. Slunko neheje. Slun zima. Jet jednou se koupe Vanda s Kakou na rozboenm jezu, kde thne proud siln na levou kozu. Holky tak nemaj gumy, ale smvy se jim nevytrc. Nsleduj jet dva jezy, kter vodci rozhodn neprojektovali. Voleje mezi nimi tak nepat k pochoutkm servrovanm na pdlo milovnka divok vody. Krajina je ale skuten krsn a k pedmst Semil. Tam pro dneek nae plavba kon a nsleduje pesun auty do Mal Skly. Loume se s nvtvou. Pespvme.

V nedli se nae vprava dl. Rombifer, Honza, Zbynek, Vanda, Kaka, Ana, Ma, Mirek, Vera, Pila a Petra maj v plnu etapu ze Splova na Malou sklu (cca 10 km). Poas je stejn jako v sobotu. Po krtkch peejch max. WWI, pichz jedin zajmav st plavby- jez elezn Brod. Dalo by se trnovat, ale chyb morl. Studen voda vechny odrazuje. koda. Zbytek u nestoj za zmnku.

Druh st ve sloen imon, ak, bel, tpn a Franta (podporovan Ivanem) vyr na Kamenici. Nae etapa je na posledn chvli naplnovna z Navarova do Podsplova (cca7 km).

Pod Haraticemi Kamenice vstupuje do dolnho kaonu, kter pat k nejkrsnjm na naich ekch. Spd se postupn zvyuje,eka se zaezv do dol a balvan v eiti pibv. Pichzej romantick msta s poetickmi nzvy jako Prdelna i Tobogn, kter popisuj vodkovy pocity pi prjezdu.

7,1 Navarov

6,8 stupe se ikmm vlcem !!

6,7 prohldnout peej Tobogn, 2 vodn vlce !!, pokrauj peeje WW III-IV

3,6 dle max. WWII

tolik kilometr

 

Franta a bel v Tobognu Nasedme do lod s pocitem jist nejistoty. Voda je jet studenj ne na Jizee, i kdy se to zd nemon. Tume, e tohle sousto pat k tm vtm. eka m opravdu slun spd a lod se po n t rychle. Peeje a vlce nut vechny k maximlnmu soustedn. I pesto se postupn vichni ocitme ve velkm vlci mezi skalami, kter dr a dr. Svou prci vykonal skvle- rodeov lod pout a po prsknut. imon i ak kon pimknut na strom pod skalou (imon stle v lodi). Proud je nechce propustit z objet kmene. Nakonec se nm da vyprostit i akv kajak. Vichni jsme promrzl a vykulen. Pokraujeme. Ivan na ns ze behu gestikuluje, a pistaneme. Tume Tobogn. Zvltn pohled. Njak si sebe nedoku (ne jen j) v t soutsce pedstavit. S chut do toho a pl a u tam na pl jsem a u jsem tam cel a u m to mele a vyhazuje na sklu a u se prskm a jen horko-tko vylehvm. Mm smen pocity a klukm se do toho nechce. Nabzm, e pojedu s nkm na americe. Po chvilce ticha do toho jde bel se mnou. Je to hold lo na extrmy. Sta to tam sprvn poslat, nic nezkazit a je to. Proplouvme. Nedoporuuji imonovi, aby jezdil na rodeovm kajaku. Seralo by ho to stejn jako m na singlu. Nakonec je mu takov zima, e nejede vbec. Posledn, kdo se do tobognu vrhne, je ak na ervenm Bertkovi. Zvld to dobe. (Pece jen bych star dobr baculat a del plasty, majc vtlak, nezatracoval). Zima je vem stle vt. ak, pln euforie z Tobognu, na chvli nedv pozor a u je tam. Stle je voda nron- jazyky, kohouty, vlce, kameny a pad to dol. Je to zitek.

Pak u jen nesjzdn jezy a spodn WW II, kterou si uvme v klidu. Promrzl a unaven konme v Podsplov. Je nm dobe a j mm pocit, e se povedlo Pratm posunout se zase o krok dl. Je to fajn pocit. Pocit, e to m smysl. Pocit, e se hbeme z msta (tento koln rok- Hamerk, Kamenice,). Pocit, e se d jt dl a ne jet jen tyikrt do roka na Szavu.

Dom jedeme podle plnu. Ve se da, vtina z ns je pln zitk, ale nejdleitj je, e se nikomu nic nestalo.

Vypad to, e chu vyrazit na dal vody je (alespo u nkoho). Na podzim se mme urit na co tit.

 

AHOJ Franta

Video 1 (1.5 MB)
Franta projd Tobogn. Jedno hezk vylehnut, jedno hezk zvednut.

Video 2 (1.3 MB)
ak projd Tobogn. ist prjezd - dlouh kajak klasickho profilu je velk vhoda.