[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Oddl Prata
Znak Prat Oddl PRATA

Vkov skupina: dti ze tvrt a osm tdy Z
Zamen oddlu: vodcko-turistick
Poet dt v oddlu: cca 25
Pln innosti:
kliknte zde


Zde najdete "vvsku" oddlu Prata" (posledn zmna 13.12.2017)

Prata v sob kombinuj to nejlep z vodctv i z turistiky. V dob, kdy nelze provozovat vodn sporty (napklad z dvodu souvislho pokryt hladiny ledem), chodme na vlety -- poznvme na zemi. Jakmile vak poas umon, pesouvme tit na innosti na vodu. Celoron innost pak zavruje letn vodck "puk" po nkter z eskch ek (Ohe, Vltava, Lunice, Me a Berounka, Otava).

Nejastjm clem naich vodckch vlet je Szava -- nebo je blzko u Prahy a pitom nen vodcky nezajmav. Nae dti se zde bez problm vyrovnaly i s desetiletou povodn v roce 1996, kdy obtnost dolnho toku Szavy byla msty hodnocena jako WWII.

V poslednch letech stle astji vyrme i na eky a potoky t잚. Na jae 2000 jsme na prvn Szavu vyrazili ji prvn tden v dubnu a vychutnali si desetinsobn prtok zpsoben tnm snhu. Dle jsme v nedvn dob byli t t na Doubrav, Tepl, Stele a Blanici.

Umme to na vod dobe? Asi ano -- pravideln mme spchy na celopraskm zvod "O Szavsk Pdlo". O tom, jak se sname zlepovat sv vodck znalosti, se mete dost zde.

Jak to vypad na naich akcch? Mete se podvat do sbrky popis akc a fotek z nich, do n budeme dodvat aktuln snmky.

Prata mezi sebou samozejm rdy uvtaj nov leny. Spojen na ns je uvedeno zde.

Vtek na kajaku, Hubertus, tbor '97

Vtek (v t dob mezi estou a sedmou tdou Z!)
exceluje na kajaku na WWII a WWIII vod na Hubertusu
(tbor Ohe '97 - dal fotky zde)