[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Nejslavnj cvaknut v naem oddle - Ma na tboe Ohe '85
FOTKY Z AKC

TBOR OHE '85
aneb
Nejslavnj cvaknut v historii oddlu


Asi kad oddl m nkolik historek, kter znaj vichni jeho lenov -- a to i ti nejmlad, kte ani neznaj pvodn aktry. Ani Prata nejsou vjimkou. Z dnench len asi jen mlokdo zn bvalho instruktora Mu. Ale vichni vd, jak se prsknul ve lajsn dnes ji zruenho karlovarskho jezu na tboe v roce 1985.

Celou historku zde vyprvt nebudu. Snad jen jednotliv ingredience pbhu:

  1. statn mlad mu na lodi
  2. slin dvka na behu, kter chce mlad mu zaimponovat
  3. jez se silnm vlcem a zkenou traversou schovanou tsn pod hladinou

Foto (pesnji eeno ptisnmkov animace) je zde:

Ma v karlovarskm jezu, 60 kB

No a na zvr pse, kterou Jnoci sloili k oslav a upamatovn tohoto pbhu:

To se to ala Jnok

To se to loka pod jezem
to se to, jak my z n vylezem
to se loka, voda do n ck
a j se v tom jezu tak nemon plcm.

V tom jezu byla zken traverza
kterou jsem ml tuze moc znt
mla ostr hrany a rezav strany
ale nebyla tam ani trochu znt.

Kdy se vlec rozhod, e m hod zptky
kdy se vlec rozhod, e m hod zpt
vynoil jsem hlavu, vynoil jsem hlavu
vynoil jsem hlavu a nadech se hned.

Pak m zase sthnul zptky do vodiky
pak m zase sthnul zptky pod vodu
a j jsem se topil, a j jsem se topil
a j jsem topil z dost vnho dvodu.

Kdy m zase thnul zpt do vodiky
kdy m zase thnul zptky do vody
j jsem vidl vechny, j jsem vidl vechny
j jsem vidl vechny svat andly.

A j zase plaval hezky pod vodikou
a j zase plaval hezky pod vodou
a jsem zase nael, a jsem zase nael
a jsem zase nael traverziku svou.

Pak jsem zase zaal pod vodikou plavat
pak jsem zase zaal pod vodikou plout
a jsem opt vykouk, a jsem opt vykouk
a jsem opt vykouk nad lodikou svou.

Toila se loka hezky dokoleka
toila se loka hezky dokola
vichni na m koukaj, vichni na m koukaj
vichni na m koukaj jako na boha.

Toto je oficiln verze; pse vak mla i alternativn zakonen, kdy je posledn slovo nahrazeno slovem vce se rmujcm.


Vytvoil Houska