[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Letn tbor Lunice '99  
Lunice '99

Motivace letonho tbora byla zasazena do Tolkienovy Stedozem, v ase po Bilbov cest tam a zase zptky a ped Vlkou o prsten. V prbhu prvnho tdne jsme se dozvdali, e ns Bilbo pozval na dal zlodjskou vpravu, tentokrte na nalezit diamant, kter kdysi objevil jeho pradd; v zvru jsme jej pak dobyli. Bilbo celou dobu putoval s nmi, ale protoe si ji pli zvykl na svj Prsten, nemohl jej sundat a tak byl stle neviditeln. Kad den rno nm vak nechval dopis s pokyny na dal etapu.

V souti jednotlivc dti zskvaly prsteny za splnn koly a vyhran zvody; druiny bojovaly o zlat a stbrn mince.

Tbor zaal jako obvykle v Suchdole, netradin vak patnm poasm. I pes to prvn den probhlo rozdlen do druin, zatek motivace a pprava tborovch kroj. Letos jsme zvolili barevn trika, na nich byl zepedu nastkn KOES a zezadu si kad druina navrhla a texbou nakreslila znak.

Pohled na tborov kroje zezadu

Veer pak probhla prvn bojovka s prvnm nronjm okamikem tbora: druiny dorazily na kraj pskovny, v dlce se na hladin houpala ukotven lo, na behu hoela svka. kol byl jednoduch: zaplit svkou ze behu svku na lodi. Nikdo netuil, e nejde o plavn a vody je vude maximln po ps, a tak vdy probhla vzruen diskuse, kdo vlastn do vody pjde. Kuba nm ukzal sv hor j...

Preven vody v lodi... Kuba a Mik

Na Majdaln jezdme pes eku s lod plnou vody. Kolik se tam vejde? Rekordem se stv dvaadvacet kastrol vody v jedn Vyde. Soubn s tm opravujeme jednu ze Stel -- Michal j dokzal bezmla zlomit piku v jednom z jez prvn etapy.

Star eka - Radka pod stromem Dal etapa poprv v historii Prat vedla pes Starou eku. Na zatku vyhlaujeme, e obd bude a na hrzi Romberka. A u jedeme lesem. Nejdve sem tam strom pes eku, na dn ist psek, prost krsa a pohoda. Lod pehazujeme i podmakvme. Pak je strom vc a vc, psek se mn v bahno, u to takov sranda nen. V jednom z nronjch mst Termit s Pilou vyskakuj a eou pekejc strom je to jednodu ne pes nj dostvat celou flotilu. A pak nastv ten prav boj, nkolikakilometrov kov pokrvajc celou hladinu eky. Projet skrz je technicky a msty i fyzicky velmi nron. V pl tvrt konen dorme na kraj Romberka; obd nastv asi v pl pt -- nejpozdnj obd ve znm tborov historii.

Soft na tboiti 'Lunice' - Zuzka Na tboiti ve vesnice Lunice je klid a pohoda. Dlme odpoinkov den, kter zaplujeme sportem, vletem po pochodovch znakch lesem a koupnm v Romberku.

Vesel nad Lunic = hry s provazy. Pelzn cel druiny, kot atd. V Sobslavi nm pi sedmikch ukradli jednu z kontrol. Je zde minigolfov hit, okamit tud organizujeme turnaj.A u jsme na Soukenku, dostvme se do plky tbora. Celodenn vlet smr Morie (Chnovsk jeskyn), po druinch, s koly. Bohuel, akoli poslednch nkolik kilometr utkme, dorme vce ne hodinu po zavrace. Aby nm to nebylo lto, bme jet pt kilometr na vlak.

Vesel nad Lunic - hry na lan - Michal, Mik, Culk

Harrachovka - lezen - Orel Na Harrachovce se vnujeme lezen. Pmo pes eku proti tboiti m kad anci si vyzkouet svj um na skalkch obtnosti III a V.

Pedposledn tboit na Luniance. Pod Matouem se po cest sem totln rozpad jedna ze starch Vyder. Mus jet bez bage, hek sed otoen elem k nmu, nohama ucpv dry, ktermi by lo prostrit ruku, maximlnm tempem vybr... a nesth. Dal den je odpoinkov pstavy, sla.

Lunianka - tpn trnuje pejezdy na C1

Ve stedu se dti probouz v tboe samy. Vedouc zmizeli ji v pt rno. Dti samy bal, dlaj sndani, paroduj rozcviku a nstup... a poslze odjdj smr hovky. Tam hned po postaven tbora zan zvren bojovka. Vlakem a pky podle ifry do Dobronic, pak pespat na behu eky pod pevisem. Rno odchytit na ece plujcho obchodnka, zskat informace. Slaovn na "bosch skalch", cesta s koly zpt. A veer bahenn bitva se zlmi skety o diamantov nalezit ve strni pod Bechyn. Dti vtz, t diamanty. V tboe ven, veer zvren dkovac bojovka. No a pak u jen neptunka, zvren veee, tbork... a dom.

hovky - hromadn foto

Tbora se zastnilo 24 dt a 13 vedoucch.

Fotil a popsal Houska