[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Had akce - 19.-21.3.2004

Had akce - 19.-21.3.2004

Vedouc pi veernm qzu, kter si pro n pipravili dti

Honza, Terka lut had kovku

Soustedn bylo "pekeln"


Non hledn had ke bylo nron, ale nakonec se nm to podailo a vyptrali jsme dleitou stopu, kter ns vedla dle.