[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Temeln m bt sputn atomovou bombou
Operace OPERACE

Psn tajn.

Podle agentury ITAR-SEX pedstavuje pipravovan sputn nejnovj jadern elektrrny Temeln globln hrozbu. Nejmenovan zdroj z vysokch mst tuzemsk informan sluby prozradil, e skupina extrmist organizace Rud rn hodl tto situace vyut neekanm zpsobem. Obratn inscenovali havrii rusk jadern ponorky, aby odvedli pozornost od mediln kauzy nalezen kdysi ztracen atomov bomby No.78252 z B52 havarovanho u zkladny Thule v roce 1968.

Tuto zbra nahradili sprostm a przdnm barelem, vyzvedli ji a s pomoc lodi z Hamburku ji pepravili na bohuel v tomto okamiku nespecifikovan msto. Jedin indicie, kter je k dispozici, tzv. baskick stopa" je spojen s operacemi ETA a napovd, e clov prostor je v okol Budweisrova.

Analyztoi informac Ministerstav vlky USA se obvaj, e ve naznaen akce souvis s mezinrodnmi teroristy ji ohlenou akc Rud jen. Jejm clem je zniit vznamnou st zpadn civilizace k datu 1.10.2000. Pedpokld se, e vak e k samotn akci dojde ji dve, nebo se d pedpokldat vyuit efektu zvanho v mstnch krajch zabt dv mouchy jednou ranou. V tomto ppad by lo dokonce o vce much, protoe v termnu konce z by dolo nejen ke znien sti evropsk civilizace, ale i elit shromdnch na zasedn MMF a SB v Praze. Zrove by dolo k vygumovn odprc globalizace, co je logick dsledek toho, e by vlastn ji nebylo proti komu protestovat.

Tuzemsk brann moc nen v situaci zcela orientovna a jedin stanovisko je, e nelnk generlnho tbu je z toho ediv. Jedin pravdpodobn hypotza tedy vychz z kombinace nsledovnch fakt:

  1. echy (Bohmen) jsou v srdci Evropy = jestli dojde v tto lokalit k vtmu vbuchu, nsledky spadu postihnou pravdpodobn cel kontinent.

  2. Zbra No. 78252 nen klasickou bombou tzv. hiroimskho typu, ale pumou vodkovou, nkolikansobn innj testovanou na atolu Bikini.

  3. Z politickho hlediska by bylo nejvhodnj akci inscenovat tak, aby vbuch byl realizovn jako nehoda pi sputn JETE, co by odvedlo pozornost a nebylo by nutn najt prav vinky.

Za tto situace nen mon pout standardn bezpenostn postupy, protoe extrmist by mohli v obav ped dopadenm odplit zbra pedasn. Aby k tomu nedolo, byla naopak oslabena ptomnost policist, vojk, myslivc, hasi a elezni v pedpokldan clov oblasti. Jedin pijateln kryt je podoba trempa, undrka i jinho obejdy.

Stejntak nen mon operovat v mnohaetnch tvarech. Naopak pozornosti by mohli ujt izolovan jednotlivci i mal skupinky. Pedpokldan ztrty mohou bt absolutn, take zleitost je mon eit pouze nasazenm dobrovolnk z ad Koes++.

Zkladn takticko-technick data operace jsou:

Nsledujc kontaktn informace polete na adresu operace@kores.cz: Jmno, kryc jmno, vk, pohlav, potovn adresa, email, slo mobilu (pedpokld se, e bude pouit v Operaci), hodinu a msto pohotovosti k transportu v den D-1.

Dal detailn informace dostanou dobrovolnci na zklad pihlky.

Marl Nowakowski
samozmocnnec pro operaci Operace