[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Vsledky

Nocnic Trophy 2003 -- Vsledky

[propozice zde]

poad body TEAM / zvodnci start cl as
nasbran trestn celkem
1 23 0 23 BOB a BOBEK (Franta + Zetor) 19:00:00 20:25:00 1:25:00
2 26 3 23 Svobok + Mamut 19:00:00 20:32:10 1:32:10
3 26 4 22 BLOUDII (Tom Holcman + Petr Chldek) 19:00:00 20:33:10 1:33:10
4 21 2 19 Honza + Kuba 19:05:00 20:36:20 1:31:20
5 17 0 17 MARIBN (Bann + Marie) 19:05:00 20:28:10 1:23:10
6 16 0 16 ARMY&PUNK (Jiina, velitel hldky - lka + Entoman, zstupce velitele hldky - navigtor) 19:05:00 20:32:30 1:27:30
7 13 0 13 U-HOUBA (Yng. ejka + Yng. Brouzda) 19:00:00 20:23:10 1:23:10
8 13 0 13 HUGO & KVIDO (Judita + MagdaLenka) 19:05:00 20:28:30 1:23:30
9 11 0 11 PRALINKY (Magnusek + enda) 19:00:00 20:29:20 1:29:20
10 8 1 7 PROLE? (Mirek) 19:05:00 20:35:20 1:30:20
11 12 5 7 Dana + Romana 19:00:00 20:34:20 1:34:20
12 5 0 5 Radka + Michal manovi 19:05:00 20:31:50 1:26:50

Krtk zhodnocen organiztor

Zastnilo se 12 dvojic (z toho jedna jednolenn), co je o nco mn, ne jsme oekvali, ale i tak si myslme e to byl celkem hodnotn zvod. Umstili jsme 16 kontrol a vechny byly nalezeny, co ns t. Myslme si, e to bylo akort, protoe dva tmy naly 14 kontrol a nemly daleko k tomu aby naly vechny. A na jednu vjimku kontroly nesvtily a tak s tm nebyl problm, svtlka by zvhodnily bce a znehodnotily dohledvku. Zaznamenali jsme sporadickou kritiku bodovn kontrol. Dlouze jsme to zvaovali a stojme si za tm; vliv na bodovn mla odlehlost, obtnost dohledvky a trochu i vzjemn poloha. Pravidlo o trestnch bodech je krut. Svobok s Mamutem i Tom s Petrem mohli vyhrt, kdyby ho nepodcenili. Taky Dana s Romanou na tom moc ztratily... Zajmav byly strategie. Oproti naemu oekvn se vtina tm vydala na ihadlo a okoln kontroly. Strana u Lvek byla daleko mn frekventovan, jak ukazuje i nsledujc tabulka.
Vem zvodnkm dkujeme za opravdov nasazen, vtzm jet jednou blahopejeme a pipomnme, e trofej je putovn. ekli jsme si, e by se tento zvod mohl stt tradic, takovou pknou odreagovvac akc v pedvnonm shonu. Ale vbec si na jeho organizovn nedlme patent, naopak, budeme rdi, kdy se ho pt ujme nkdo jin a my se taky probhneme... Zaslechli jsme nco o tom, e by to mohli bt leton vtzov, ale mon je to fma ...nechme se pekvapit.

Sportu zdar!
Kuba & Lexa

slo kontroly dohledvka bodov ohodnocen kolikrt nalezeno
8 amfitetr 1 12
14 vrcholov vyhldka 4 10
15 prost strom 1 10
9 skaln pevis 2 9
13 posed vedle posedu 1 8
16 posed 3 8
4 vznan modn 1 7
5 hustnk 1 7
7 krmelec 1 7
6 vnon smrek 2 5
11 soutska 2 5
12 k bouda 2 5
1 hrazda nebesk 2 4
2 J roh oplocenky 2 4
10 akrobatick 2 4
3 zurc voda 2 2