[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Velikonoce 1999 - Slatiany, Nasavrky, Peklo
Velikonoce 1999
Slatiany, Nasavrky, Peklo

Velikonoce v roce 1999 vyly na prvn dubnov tden. Pondl velikonon se uskutenilo 5.4. mon je to neklamn dkaz toho, e to byly velikonoce posledn. Nicmn Jno se i pesto rozhodl, e od ptku a do pondl d k dispozici Koesu a podobnm individum chalupu svch rodi na behu Chrudimky, v mst zvanm pznan - Peklo.

Dva Plzet ineni pod vedenm uby++ vyrazili odhodlan v ptek odpoledne do Prahy a vydali se k Bert. Tam jsme pokali na Haoura a Mamuta a mohli jsme vyrazit smrem na Chrudim. Cesta byla velice dobrodrun, protoe dila Berta, ale natst jsme zdrvi dojeli do obce Nasavrky nedaleko Slatian, a pak u to bylo jenom kousek do lbeznho dol eky Chrudimky. Protoe jsme pijeli unaven a ospal, pijali jsme prv zahjenou bojovou hru zcela pasivn. Bylo nco mlo po 21. hodin, kdy jsme ve sloen (Jana, Ing uba++ a Ing j) vyrazili do temnho lesa. Mysleli jsme si, e rychle najdeme njak trosky letadla, rychle se vrtme zptky do vyht chaloupky a pjdeme spt. Jak jsme se ale pepotali ! Msto, kde mli bt ony trosky, jsem znali s pesnost 0,5 km a vzhledem k tomu, e msc jet nevyel a neustle jsme se schovvali ped ostatnmi skupinkami, se z naeho hledn stalo nkolikahodinov bloudn po mokrm lese. Ped plnoc jsme vzdali a vrtili se do chaty. Na cest zptky jsme potkali i ostatn skupinky, kter byly ospal a unaven, a na jednu. Ve vyht chaloupce jsme zjistili, e ona chybjc ubovo skupina m vyslaku a nala jakousi zprvu. Nastalo ticho. Ti, kdo chtli spt, radji mleli, kdy vidli bojovou nladu nkterch nadenc a naden bojovnk Houska radji mlel, kdy vidl, jak chtj ostatn spt. Kdosi ekl osudovou vtu : "A rozhodne Toxxa, co bude dl!". Toxxa chvli bloudil pohledem po nechutn ospalm osazenstvu a potom rozhodn prohlsil : "Jdeme". Vichni vstali jako jeden mu. Bylo 0:30. Msc u vyel a na cestu bylo vidt mnohem lpe ne ped tm. Odevzdan jsem el za ostatnmi, el jsem po cestch, kter jsem ten veer proel snad stokrt. Najednou jsme odboili na pinu, kter jsem si pedtm neviml, a tam jsme potkali ubovo skupinu, kamardi mne otoili a li jsme zase na druhou stranu. Najednou jsme nachzeli dal a dal zprvy. Jedna byla na skle nad ekou, dal u eky. Vypadly moc hezky, za svitu bl Luny u nich lut hoeli hbitovn svky. Pro posledn zprvu jsme museli pejt eku. Mladci z Koesu ochotn zuli boty a tvoili frontu u Jany, zatmco mi sta a zkuen se systematickm pstupem k een problm jsme se jali hledat cestu po kamenech. Prvn jsem peel j s prakticky suchma botama, po m el uba++ s Jejdou. V zvren nron fzi uba++ mrtil Jejdu do vody, pedvedl na kamenech tanec svatho Vta a ponoil do eky fok a svoje 4 konetiny. A do konce veera lamentoval. Posledn zprva ns zavedla krsnm stromoadm prokldanm hbitovnmi svkami a k onm dajnm troskm letadla. Co nejrychleji jsme se vydali zpt do chaloupky, protoe nkterm u zanali omrzat mokr nohy. Bylo nco kolem 3. hodiny.

Rno jsme vstali pekvapiv brzy a dobe. Zatmco chlapci a mui hrl fotblek, eny a dti umyly ndob po sndani. Potom jsme se vydali do Slatian na horolezeck tern. Nkte autem (Termit,...) a ti houevnatj pky (j,...). Teprve te, za dennho svtla, jsem se mohl pokochat lbeznost dol t krsn eky. Chrudimka se ji od tetihor zaezv do porfyrickch slepenc a ul vyzdviench pi hercynskm vrsnn, kter pi karpatskm vrsnn vymodelovali dnen elezn hory. Vsledkem je zk, hlubok koryto, v nm se divok vody val pes etn kameny. Okoln lesy se bl pirozen skladb a nabz toit mnoha zajmavm zvecm i rostlinnm druhm. Po poledni jsme doli do Slatian a zaali jsme lzt. Nkte (uba++,...) nali hospodu a v n setrvali po cel den. My, svdomit horolezci, jsme zali na jedno pivo, a kdy jsme byli pln uspokojeni svm sportovnm vkonem. V podveer jsme si jet dali mal zpas ve volejbale a po lehk veei jsme popli psn. Spt jsme li s pocitem, e den se opravdu vydail.

Vstali jsme celkem brzy, protoe jsme se chtli vydat na dlouho cestu. Ne tak Haour, kter z neznmch pin rudla a otkala. Mamut se nabdl, e j odveze do nejbli nemocnice. My ostatn jsme se vydali smrem na pehradu Se. Cestou mne hned na zatku zaujal asi metrov vodopd na potoku tsn pi st do Chrudimky - velice pkn. Prochzka to byla velice zajmav, vidli jsme nkolik pehrad, podle prtok vody v jednotlivch secch eky se dal snadno vypozorovat systm regulace toku. Tak jsem se od Housky a uby++ dozvdl mnoho zajmavost ze svta pota, kterm jsem vbec nerozuml. Na zcenin hradu Oheb, kter se ty vysoko nad Seskou pehradou, jsme si dali lehkou svainu a pokraovali jsme dle proti proudu eky. Nakonec jsme doli do jaksi vesnice s hospodou, tam byl Mamut s autem a ten odvezl mne a ubu++ od Pardubic na ndra, protoe jsme nutn potebovali bt na pondl doma u svch drahch poloviek.

Byla to velice zdail akce a rd bych podkoval Jnoovy za obtav poskytnut chaty.

Ing Va z Plzn.