[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Akce Zima 98
NOV INFORMACE: ZDE!

Vkendu od 30.ledna do 1. nora 1998 bude vnovna mraziv akce KOESu "Zima '98". Tato kadoron konan akce probhne v eskm lese. Za dobrch PPP se bude trasa akce zdolvat lymo, naopak naopak.

Mon trasy:

  • [27km] Klen - Herjtejn - Rybnk - Bl
  • [30km] Trhanov - Vhledy - Herjtejn - Rybnk - Bl
  • [35km] esk Kubice - Capartice - Herjtejn - Rybnk - Bl
Doprava - vlakem tam, vlakem zpt. Idol Pavlek doporuuje v takovch ppadech:

Spaciho pytel zn. Tepl
karifotr zn. Molitan
S. Chuss, L. ce
komprimovan spork zn. Mora Dylina
Jagerovy drtie
zpisnk, tuka, krabice polednho pomazn
ilegalit, svtidlo L'ouche (Baterriho stroj)
stanus copulus nebo A
ham & pap

 


Konen vce informac! (updated 980126 1200)

Take zde m vechny informace, kter jsi poteboval, potebuje a potebovat bude.

 

Cesta TAM

Jedinm podporovanm spojem je nsledujc sada vrak:

Vlak: 000656 R

98/01/30 16:28 Praha hl.n.
98/01/30 16:38 Praha-Smchov
98/01/30 18:08 Plze hl.n.

Vlak: 007422 O

98/01/30 18:58 Plze hl.n.
98/01/30 19:30 Vendulkov
98/01/30 20:18 Domalice

Vlak: 027530 O

98/01/30 20:27 Domalice
98/01/30 20:41 Trhanov
Jaksi nepotme s tm, e by nkdo pijel jinm spojenm. Ono by to bylo organizan dost nron. Pokud m peci jen touhu pijet v jinm ase, zkontaktuj ubu++ i Housku a nco s tm udlme.

 

Jak bude akce vypadat?

V ptek veer ujdeme cca 4 km na kraj nejbliho lesa, kde pespme do rna. V sobotu vyrazme po erven znace na sever, po hebenu eskho lesa. Od Pivoskch hor asi dle po lut smr Bl pod Radbuzou. asov pln ji dle nen stanoven -- nikdo nev, jak bude poas a jak se nm pjde.

Akce Zima 98 kon v nedli odpoledne eventueln (vzhledem ku przdninm) v pondl odpoledne. Vtzem se stane kad, kdo bude mt stle teplotu krve vt ne ticet stup.

Kad se me oddlit ve chvli, kdy sm uzn za vhodn -- take pokud teba poebuje bt u v nedli rno doma, nic tomu nebrn.

V kad okamik bude mon nouzov ustoupit na vlak, je to vdy jen nkolik kilometr. Potme s tm, e mon u v sobotu rno odpadnou prv astnci podceniv zkenost zimy...

 

Cesta ZPT

Na akci bude k dispozici seznam pijatelnch vlak jedoucch zpt smrem k civilizaci.

 

Co s sebou? aneb jak pet...

Chozen: jsou poteba dobr a dobe naimpregnovan boty. Nvleky, aby ti do nich nepadal snh... Hod se mt na vlastn cestu obleen leh a navrchu v batohu povku pro ppad zastaven.

Span... nezle ani tak na spacku, jako na karimatce. m tlust karimatka, tm lpe. Doporuen technologie -- dv karimatky. Pro zajitn peit se hod mt s sebou such vci na span. Stan je taky pomrn praktick vc, ale pokud nkdo chce spt pmo pod irkem -- nebrnme.

Obleen a vci na span se snate nepodcenit, dnes bylo v noci v PRAZE -15^C, tj. mon bude o vkendu docela frino.

Vaen: lih funguje vdy. Pokud pouv plynov vai, hod se bomba s mchanic propan-butanu, ne jen s tm jednm z nich. Protoe nemchan plyn pi -10^C nefunguje. Spoi je velmi praktick ke kadmu vaii.

Ostatn vci, kter doporuujeme: PET lhev na vodu (minimln dva litry na osobu, ale hod se vce -- mon nebudeme spt u zdroje vody). Fungujc baterka je nutnost, protoe pten veer bude zaplnn chz + stavnm stan + zalehnutm zcela potm. Jdlo a pit dle vlastnho vbru. Turistick stovkov mapa . 45, "Tachovsko a esk les". Ppadn lut padestka "Domalicko".

 

Kontakt a tak...

K organizaci se hls:

  • uba++, urbanec@zcu.cz, fn do prce 019 7222424, l. 213

  • Houska, brouzda@datasys.cz, fn do prce 02 61221910-12, l. 221 nebo 61224760-62, l. 221, fn dom 02 4024293

Pihlka na akci nen podmnkou -- uvtme rdi kadho, kdo pijede. Rdi t odpovme na dotazy.

 

Speciln podmnky pro nezletil KOESy

Tento odstavec se tk jen KOES ve vku do 18ti let. Pokud pat do tto skupiny tvorstva, pak vz, e nutnou podmnkou pro tvou ast je to, e mi zavol a dohodne se se mnou.

Houska.

 

Zvrem

U se na to tme...

uba++ + Houska