[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Siln oblano - Velk Fatra
 
SILN OBLANO
aneb
Bleskov pechod Velk Fatry


Technick daje

Termn: 11.6. 21:47 a 14.6. 06:55
Msto: Velk Fatra
astnci: 6 kus (po jednotlivch stanech: Kikina + tpn R., Franta + Zetor, tpn krob + moje malikost)
Stav ped akc: Vichni O.K.
Stav po akci: Vichni K.O.
Vce technickch informac: (Pvodn pozvnku na akci mete najt zde.)


tvrtek

Sraz ve tvrtek pozd odpoledne na Smchov. Slena v pepce mezinrodn pokladny je cel astn, e mi stihla vystavit hromadnou slevu dve, ne jej pota vypovdl slubu, a tak j prosm, a mi udl jzdenky i na Slovenskou st trasy. Tlumen nadv, hled v tlustch knihch, dlouho pot na kalkulace a nsledn lstky vypisuje run... chudinka. O lstky na zpten cestu jdu radji podat do jin pokladny, to sklo nevypad pln neprsteln (alespo zevnit ven).


Ptek

V pl sedm rno vystupujeme v Ruomberku. A ejhle, zrada. V meziase mezi ppravou akce a jejm provedenm se zmnily jzdn dy autobus -- ten n samozejm nejede. Operativn mnme trasu.

Autobus pijd do vesniky "Star hory". Vystupujeme, na zastvce dlouho pebalujeme, jme... a ve chvli, kdy u se nikdo neme na nic vymlouvat, vyrme na cestu. Podle mapy m vst na vrchol lanovka -- dobr navigace, ne? Nachzme spodn stanici... a ejhle, lanovku nkdo zruil. Sloupy nevedou, lana nevedou, jen mal pina. Stoupme. Hust mlha. Po hodin a pl dorme k horn stanici. Je slun vybydlen. Vzhledem k tomu, e venku je docela hnusn, vnikme dovnit a svame.

A zase stoupme. Mlha se trh -- ndhern vhled. Stoupme a stoupme, prvn vrchol, druh... a je tu Ostriedok, nejvy vrchol Velk Fatry, bezmla 1600 metr nad moem. Pokraujeme dl. Krsn skly, louky a kle nad hranic lesa. Opravdu perfektn. Zan pret. Nejprve mlo, pak vce a vce. Regulrn "otoen kbl". Krtce po deti dochzme k Chat pod Boriovom. Dvme aj s rumem, vichni zvln (po noci ve vlaku a docela dlouhm pochodu to nen nic divnho), a tak po nkolika dalch kilometrech zastavujeme v poslednm sedle ped "slezenm" hebenu do psma les, a plnujeme zatboen.

Opt zan drobn pret. Rychle vybalujeme stany, e je postavme dve, ne se rozpr. Strategie se ukazuje patnou -- ve chvli rozbalen stanu opt nkdo nahoe ot kbl. ekme dalch dvacet minut, pak v mal deopestvce rychle stavme a vybalujeme. Je 18.00. Po hebenu prochz turist a koukaj na ns; radi si ani nepedstavuji monost, e by to byli strci Nrodnho Parku Velk Fatra. Zavrm oi a bhem zlomku sekundy spm. Probouzm se kolem 20.00, jdu na zchod -- vichni sp.


Sobota

Budk zaal vt kolem pl sedm rno, abychom stihli vypadnout, ne kolem zanou chodit lidi. Je pomrn hezky, pod mrakem, ale nepr. Balme a vyrme.

Cesta nen zdaleka tak hezk jako vera, heben ji slezl pod tinctset metr a zapadl do hustho lesa. Zastavujeme, aby si tpn mohl dojt nabrat vodu. Za slabou plhodinu je zpt, musel sestoupit asi tista vkovch metr. Zetor s Frantou vyr naped na Klak. Na dvouhodinov cest zskali ped zbytkem titvrt hodiny nskok.

Klak je nejhez kopec sobotnho putovn. Ostr skla vysoko nad lesem, krsn rozhled. Obdvme. Opt zan krpat, balme, sestupujeme. Ve chvli, kdy jsme asi dvacet vkovch metr pod vrcholem, rozpoutv se bouka. Blesky bij kolem, pr tak, e asi detnk nepomh a tak si beru pltnku. tpn vtipkuje o tom, jak bude doma vyprvt: "No a pak zaala bouka a tak jsem se bel schovat pod osaml strom pod vrcholem." Zrovna v takovm mst toti te stojme a oblkme se :-)

Hnusn sestup bahnem a erstv vzniklmi potky a vodopdy. Neustl d隝, hromy, blesky. Hust les, msty paseky a louky pokryt agresivnma kytkama (kopivy a podobn). Po dalch nkolika hodinch potkvme skupinu polk. Slovansk mix jazyk fuguje a do chvle, kdy se snam zjistit, kam jdou. Nerozum. Pechzme na anglitinu :-)

Vzhledem k tomu, e poas se nezlepuje, rozhodujeme se sestoupit. Hezk poln cesta vede sedlem smrem dol, sice na druhou stranu, ne jsme chtli, ale tak k vlaku. Lubochniansk sedlo zjevn nedobudeme, konme o jeden konec dve a sestupujeme k zpadu. Nasazujeme ostr tempo. Lehce kamenit cesta se mn na tce kamenitou a nsledn na asfaltku. Deset kilometr po tvrdm podkladu za mn ne dv hodiny = opravdov slast pro kolena. Dochzme do vesnice, zastavujeme na chvli v autobusov zastvce. tpn nen poslze schopen se zvednout a odchz a deset minut po ns. Posledn dva kilometry na ndra, such a vyht ekrna, eufrie.

Vlakem dojdme do iliny. V ndranm bufetu dvme obvykl aj s rumem, v ekrn svame, ped ndram si vame tortelini. Vlak pijd ve 23.35, nachzme dv voln kup, ulhme, spme.


Epilog - Nedle

Krtce ped sedmou hodinou rann vjd expres Laborec na hlavn ndra. Tramvaj do Modan, koupel, spnek.

Byl to nron vkend. Ale krsn. Stlo to za to.

Kam pojedeme pt?