[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Bleskov pechod Velk Fatry
Bleskov pechod Velk Fatry

 
Nov informace ZDE!

Popadla mne touha vyrazit nkam do hor. Ale kam, kdy dovolen (a asu obecn) je mlo? Po dlouhm uvaovn jsem vypracoval nsledujc pln akce, kter m zkladn vhodu: sta na nj jeden den dovolen nebo uvolnn ze koly. A to je snad realizovateln pro kadho, kdo chce nkam vyjet.

 
Potebn informace:

Odjezd: Ve tvrtek 11.6., cca ve 22.00, jednm z rychlk Beva nebo Laborec -- zvis od toho, jak se uprav jzdn dy.
Nvrat: Nejpozdji v pondl 15.6., cca v 5.30 rno. V idelnm stavu ji v nedli kolem plnoci.
Cena: Zatm nemm k dispozici pesn sla, nicmn bude to kolem K 500.

 
Navrhovan trasa:

V ptek rno pjezd rychlkem do Ruomberku. Odtud autobusem do Vyn Liptovsk Revce. Nstup (800 vkovch metr) na vrchol "Plosk", odtud po erven - Velkofatransk magistrle - a do Lubochnianskeho sedla. Zde podle poas, asu a fyzickch sil bu sestup do Lubochn, nebo pechod pes vrchol "Kopa" a sestup do Lubochn. Dle po silnici nebo vlakem do Krlovan, odsud rychlkem zpt do Prahy.

Navren jiho-severn trasa je zvolena kvli tomu, e je zde monost - v ppad nedostatku asu / sil - sestoupit u z Lubochnianskho sedla nebo dokonce z pli cesty, z Klaku. Navc - autobusy z Ruomberku do Revce jezd v pracovn den rno urit, zatmco v nedli veer jen mon.

 
Oekvan vybaven astnk

Podle vech dostupnch informac by v t dob na hebenu ji neml bt snh. Nicmn teploty v noci se daj oekvat kolem nuly, ppadn mrn pod.

Mezi vybaven, kter by ml mt kad s sebou, se s ohledem na pedchoz odstavec ad zejmna:

Nikomu samozejm sv nzory na vybaven nevnucuji -- kad cestuje na vlastn nebezpe.

 
Pihlky, dal informace

E-mailem na mou adresu brouzda@datasys.cz , ppadn osobn i telefonem (do prce (02) 61 388 221, dom (02) 402 42 93).

Pihlaovn nen nutn -- jde vak o to, abych vdl, kolik lid pojede, a aby se dala zajistit sleva na vlak.


Aktuln informace


TAM pojedeme vlakem 227 LABOREC, ve tvrtek ve 21.47 ze Smchova. Vlak stav i na hl. n., le nastoupen na Smchov umouje obsadit voln kup, kter na hlavku u urit nebude.


NVRAT je mon tmito vlaky:

Nedle, 20.27 Praha hl. n. (odjezd z Krlovan: 13.01)
Nedle, 23.12 Praha hl. n. (odjezd z Krlovan: 15.01)
Pondl, 3.44 Praha hl. n., 4.27 Praha Smchov (odjezd z Krlovan 19.01)
Pondl, 5.31 Praha hl. n., 6.09 Praha Smchov (odjezd z Krlovan 21.01)


PENZE... jsou a na prvnm mst. Tak co ns to bude stt?

96 K vlak z Prahy na hranice (potano se slevou)
88 K vlak z hranic do Ruomberka
cca 30 Sk autobus na jin konec Fatry
---
cca 80 Sk vlak na hranice
10 K vlak od hranic do nejbliho phraninho msta (nutno koupit edem, jinak budeme platit pokutu)
192 + 10 K lstek z pihraninho msta do Prahy (koupen ve vlaku)

ili celkem je teba 396 K a 110 Sk (radi 150 Sk, aby byla rezerva).


VYBAVEN, kter doporuuji: stan, vai, jdlo... atd, to kad zn. Dobr boty. Kulicha a rukavice. Dobrou vtrovku.


PIHLAOVN nen nutn. Ale ti, co se pihls do PONDL ODPOLEDNE, budou mt koupenu vlakovou slevu. Ostatn mus pipotat +96 K za vlak smrem Slovensko.


KONTAKT:

Volejte: 61 388 221 (pes den), 402 42 93 (veer)
Faxujte: 61 388 454
Mailujte: brouzda@datasys.cz
Net-mailujte: 2:420/33.10