[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

O akci Zima '97
Posledn prava: 970202 12:40
O AKCI ZIMA '97

Vzhledem ke sv dlouhotrvajc polochipce jsem dost dlouho vhal, zda se akce zastnm. Pomohla nhoda. Potkal jsem bvalho spoluka, kter se jen tak mezi e zmnil o tom, e v dob kolem Silvestra (kdy teploty nad -20C zpravidla nevystupovaly) s kamardy peel Luick a jet jedny - patrn Jizersk hory. Spali pod irkem, kdy pili do msta, sndli jdeln lstek a li zase dl. Prost pohoda. A tak si km: kdy me spt venku tohle jelito, tak j mu taky; a jel jsem.

Vtina se ns sela ve vlaku z Prahy, take po setkn s uvtac delegac u jsme byli vichni. Z neznmch dvod jsme mli poslouit exministru Bendovi, zejmna tm, e zjistme nzory mstnho obyvatelstva na zzen meziskladu na jadern odpad v Pernarci.

Spolen s Vlou a Jirkou jsme vytvoili tonou skupinu Jtro. Nenechali jsme se zaskoit primitivnost prvnho kolu - ifry a s rozvahou jsme opustili ndra jako zvren skupina. K dispozici jsme dostali jednak meteorologickou mapu Evropy a pak jakousi mapu, jej mtko jsem odhadoval na 1:50000 (nakonec se nae vkony ukzaly jen jako polovin, ale tm si ten pkn pocit vbec nemusme kazit, e). dili jsme se vesms tou prvn, take pevaovaly dv situace: bu si nejsme jisti, e jdeme dobe nebo jsme si jisti, e nejdeme dobe. Dleit je, e jsme nali vechny zprvy a splnili vechny koly.

Po prvnm kilometru pochodu hlubokm snhem se Ji rozhoduje tak svou pravou botu opatit tkanikou. Na pehrad Hracholusky mme zmit tlouku ledu. Nikomu se nechce vrtat do ledu holma rukama a tak, stejn jako ostatn, mme kvdry na behu, kter s ledem na vod nemaj mnoho spolenho, zejmna ne tlouku. Potkvme pocestn, kte bez vyzvn sami hls vk a svj postoj ke skladiti - jasn se ukazuje vhodnost na strategie. V obci erovice dokonce oslovujeme staka jako prvn:
- Co byste ekl tomu, kdyby v Pernarci postavili sklad radioaktivnho odpadu?
- V Pernarci? Ale jo, a to tam je. J taky sbrm tyhle druhotn suroviny...co je to vlastn to radioaktivn?
- z tch jadernejch elektrren...
(kdyby voda, kterou pumpoval na nvsi do bandasky, neplouchala tak hlasit, jist by bylo slyet, jak ob jeho mozkov buky kmitaj)
- Vy ste tudenti, e jo? usmv se, zjevn poten, e se nkdo zajm o jeho nzor. Pak si uvdomuje, e nev kter bije, co ani nepopr:
- J nevim, no vcelku je mi to jedno, bla,blabla
(pichz jin, ji dotzan vesnian a vznamn krout hlavou) Stak se asi zalek, aby neek njakou kravinu a dodal, e taky nesouhlas.

Mm pokuen zatrhnout z variant ano / ne / nevm vechny ti, ale on peci jen nevdl. Jsem rd, e dal vesniany u nepotkvme. Tko bych jim asi vysvtloval, e kamard leze pes plot pro dv shnil a zmrzl jablka, aby z nich uril mru pirozen radioaktivity. Mjme stoh zprava, co podle naich a dost strunch poznmek nen dobe. Teprve kdy potkvme lovka a on reaguje jako obvykle, jsme si jisti, e jdeme sprvn. Nakonec nachzme starho Hroznatu. Tam je ukryta zprva, e se mme odebrat do .p.133, co vak nikdo nev a proto se odebrme do .p. 133. Vsledek je zhruba stejn.

Kdy se pimen pipozdilo, zavedl ns uba++ na msto inu. Cestou jsme si jet zahulkali do echo-lesa. Tady je vidt, jak rychle se na vsi fmy. uba, kter dorazil stopem asi 3 hodiny pot, u o tom slyel zprvu: "Uitelka tady m njakou bandu, vali na ozvn hrozn sprost slova."

Postavili jsme stany znaky Firn, kter konen mly monost pochopit, podle eho se jmenuj. Potom jsme jet nkolik hodin postli u ohn. Vsledk celodenn hry jsme se nedokali, a tak se ns uba++ pokouel aspo obloudit laserovm ukazovtkem (a do chvle, kdy zhadn zmizelo). Stejn bylo vem vcelku jasn, e vyhraje ten, kdo bude mt i rno aspo 36C. U vdom toho, e nen dleit vyhrt, ale zastnit se, a e slibovan azyl v byt se nachz asi 2 km pod neznmm azimutem, jsme zalehli.

Varovn optimist se nakonec naplnila a peili vichni. Jenom tm, kte veer dmali ponoky a rno mli v botch vrstvu ledu, se vstvalo o nco h. Pro rann vaen se ukzalo jako vhodn mt pes noc bombu s plynem a lhev s vodou ve spacku. Zkrtka, zskali jsme spoustu polrnch zkuenost, s m se peten Pavlka vbec ned srovnvat.

Uzvrem dkuji vem, kdo za tuto akci mou a tim se na dal.

toxa