[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Zima '97
Posledn prava: 970207 15:34
ZIMA 1997

O tto akci jste ji urit slyeli, a proto nech jest Vm podna znova a znova.

Bohuel jsem se nemohl zastnit od potku, ale peci. Je sobota veer pijdm do Povan, vystupuji i na spravn zastavce vlaku, vude tma a letn pohled do mapy k, takovejch 8 km. No nic, za hodinku a pl tam musim bejt, a pak jet dohledvka nocleit, no vyhldka nic moc. A tak vyrim, po silnici do svta. Najednou vydm svtla, jede auto a i spravnym smrem, stopuji a auto zastavuje. Ptm se: "Dobr veer, nejedete do ernovic nebo dokonce do Pernarce?", pekvapiv odpov: "Nasedni si." kodilak se ine tmou po okresce a postar lid hovo. Byl jsem dneska na bkch a el jsem tam a tam a na Ozvn jsem slyel kou bandu vt sprost slova, ho.... , to bylo jet nejslunj. Vendulka tu m nkou bandu, budou spt venku, k pani. Sedim vzadu, ani nedutm, co kdyby, ...., Pn k, to urit nebyli ty od Vendulky, todle byli k vymatnci. Vzpomnm, kdo e tam je a je mi jasno, kdo e to volal do ozvny. Pijdme do Pernarce, hodn lid se m ptaj, kam e to chci, piznvm, e jsem od Venduly a za odmnu jsem dovezen a ped panelk.

Zvonm, otvr Vendula, no prost parda, zjiuji, e nkte jsou ji na mst, a e za chvli vyrme. Po aji, opravdu vyrme mezi poli k lesu, brodce se hlubokm snhem.

U lesa plane ohe, stoj stany. Povdm Toxovi: "Nevali jste na ozvn sprost slova?, kdy jsem jel sem stopem tak to kali ...", "Tady se zprvy ej rychle." Postvme u ohn, svtme si laserovm ukazovtkem (o nm vce v jinm lnku ), povdme, zasvcen poslouchme Vencu (spoluk Kuby U., byl s nmi na Velikonon prochzce). Sice Pavlek ke trochu jinak, ale lahev jde do kola. Asi okolo dest zalhme do stan, a usnme. Pipadm si jako medvd, nabalen nkolika svetry ve spacku, to nen mj styl, dobr karimatka je dleitj ne spack, toje poznatek pmo z praxe, nco jsem tam pod sebe hrnul.

Noc probhla klidn, zima dn, venku cca -5stupn, ve stanu tsn nad nulou....

Rno vstvme, Margi k: "Psa se lhne, pote se podvat", a opravdu se lhla. Vame, balme a jako vdy spchme na vlak. V Plzni je nk as na pestup, provdme jakostn kontrolu mstnch produkt a odjdme smrem dom.

Nyn zvrem, nutno podkovat Kubovi U., ji nkoliktou zimu kme, musme to vyzkouet, to span na snhu, a pod n a n se dokopat.

Nkdy pt pod stanem se na Vs vechny tim. Noc s ubou++ byla asn.

uba