[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

CUBA++ a zima

ZIMA '97 made by UBA++ & HOUSKA


11. ledna zaala drobn akce ZIMA '97. Mottem bylo pespat jednu noc pod stanem na snhu viz pozvnka .

Na Povansk ndra se v 11:12 vyrojilo z vlaku nkolik borc - polrnk:

  • Vclaf s malm bakem
  • Marji s nulkem msto tkaniek
  • Psa MNK
  • Bld bez doktora
  • Vla se dvma spackama
  • Adri s gemou (dky Adri, rd jsem t vidl)
  • Toxxa s bouchac sirkou (vrrrr)
  • Jno vytlemenej
  • Jirka s obavou o sv zdrav

S Houskou (Dky za organize) pijeli brouci Lenka (poslm pusu) a tpn (dredy v hlav) ve lut ponorce a k veeru pibyl dal exot - uba modansk s placatkou vodky.

Maki ve drustvech lapali podle mapky na nae pomry a moc rychle, take jsme s Houskou ani nestaili instalovat zprvy o pochodu. Posledn zprvu jsme nacpali u sochy starho Hroznaty (mnemotechnick poznmka: Vno - Hrozny - Hroznata), ale nikomu jsme o n fikan neekli, take a vichni dostaten vymrzli, tak se vydali do .p. 133, kde jsme kvasili s Houskou a ekali na n.

Pak se lo na msto tboit. Trochu (mlo) jsem popletl cestu a tak jsme si to zli krz pole a Vclav nadval. Co je nutno ct - dorazili jsme tam, kam jsme chtli (kam jsem chtl j :-)

Nkdo rozdlval ohe a jin zase stavli stany (Firny) a vichni se pi t prci zahli. Pak nsledovaly kulturn vloky (aj s Brandy, aj s rumem a vodka) a dlouh povdn. Nakonec se oddlili Vendulka, Vclaf a Jirka, kte li spt do .p. 133.

Ostatn zalezli do stan, zachumlali se (zvl᚝ Psa :-) a spokojen hnpali a do rna, tzn:

PEILI JSME!

a to je dleit.

Mm tak osobn poznmky:

Houska
poskytl auto a hlavn pomocnou ruku. Bez nj by akce zkolabovala. Dky.
Adri
pijel a tm ns hrozn moc pkn peqapil. Dky.
Vendulka
poskytla takov zzen, e si (doufm) kad pipadal jako doma. Upekla chleba a s Psou uklohnily tunu vborn polvky. Sama obtav pespala doma i kdy chtla snh zakusit. Dky a pusu.
moje laserov ukazovtko
ty tuko mal, sakra! Kde jsi! Muselo ses ztratit prv v lese ve snhu?
Vichni astnci
Dky, e jste pijeli, fakt.


Tuto strnku vm pin a s Houskou akci pipravil   UBA++