[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Dv Fotbal
DV KOPAN '97

Dal slavn vtzstv Koesand !

Nemnoz pamtnci pamatuj slavn vtzstv Koesand na sexhibinm zpase s M-3 v prvnm roce po Dni Nezvislosti. Tehdy, petrpiv jaten styl hry piputn rozhodm, nae enstvo slavn zvtzilo 2 : 1 po standartnch situacch. Nelze zapomenout na chlednokrevnou "pentli" v podn Metly a u vbec ne na nacvien signl, kterm po rozehrn pmho kopu Berta zavsila nechytatelnou dlovkou pod bevno. K pekvapen vech na hiti ...

V nedli 18.5. zaznla p횝alka sudho opt ... enstvo M-3 budilo v zasvcench nejistotu : Poda se irokmu kdru dorostenek fyzicky utvat vbr Koesu, kter dky thotenstv a jinm vmluvm neml nhradnic ??? enstvo Koesu, v barv sladce morov lutch dres, se vak rozhodlo diktovat svoje noty !!! Svoji strategii postavilo na jistot zezadu. vbenda v brance se shldla v P.Srnkovi. Ped n zametala stopersk dvojice Marina a Eva Nekovka. Ze zlohy podporovala Lenka Nekovka nae ton hroty : rychl kdlo Zubku a rozbjee stedu obrany Bertu.

Ji od potku se Koes tlail dopedu. Pedevm zdatn nakopnut balny naimi hrkami zadnch ad nenechvaly obranu soupee v klidu. A po nkolika minutch to tu bylo. Berta se ujala balnu na hranici velkho vpna, s razanc Erika Cantony si udlala msto a nezadritelnou polovysokou stelou skrovala.

Koesandy vak nepodlehly uspokojen. Dle svm totlnm fotbalem tlaili baln do soupeovy branky. Soupeova brankka, poslena nkolika drsnmi vrazy svch klubovch obdivovatel, se vak vypnula k pknmu vkonu. A zahmlo opt. Pod tlakem obrana M-3 zahrla ve vpn rukou a spravedliv rozhod Mamut musel psknout !

Zubka si postavila baln a po plavmm rozbhu plila k tyi. Ji jsme vidli baln v imaginrn sti, kdy tu tygm skokem na psen mlat brankka m vyrazila. Po tomto krsnm momentu vak hrky obou mustev PESTALY HRT !!! Tedy nejen, e Zubka nedoklusla k odraenmu mi a pes v prachu se vlejc glmanku nezavsila ... ale ani brankka se nehrabala k definitivnmu polapen balnu. Ani nai se nehnali k promnn stle trvajc ance, ani soupei se nesnaili odkopnout m usazen na glov parket. Nastala voln diskuse a spolen, zcela bezdvodn odchod ke stedovmu kruhu !!! Infarkt se pokuel o fandy Koesu, kte nemohli na situaci upozornit, nebo jejich hrky byly od me evidentn dle. Prvn na nznaky nakonec, asi po 15 sec., zareagovala Berta, ale soupe si ji viml vas a nejhormu dokzal zabrnit.

Natst nedeprimovan Koes hrl dle svoji hru. M-3 se snaila vce penst hru ped soupeovu brnu, ale to se j podailo pouze natolik, aby vytvoila prostor pro akce naich kdel. Pi jednom vzorovm niku Zubka zpracovala baln, ve sprinterskm souboji, rameno na rameni, pela pes spoluhrky a v plnm bhu podl brankky peetila vsledek zdailou stelou.

Druh poloas zaal vmnou rozhodho. Hned na vod je vak teba uvst, e Viktor pskal korektn a s citem. M-3 se ze vech sil tlaila vped. Narela vak na neprostupnou hradbu na obrany hrajc nekompromisn nohou i tlem. Bezprecedentn pak byla hra hlavou, kdy jak Eva Nekovka tak Marina hlavikovaly dlouh vkopy z ruky soupeovy brankky. Soupe se s ubvajcm asem dostal do tk situace a pokusil se hrt balny a za nai obranu. Tam situaci jistila s pehledem vbenda. Pravda, prv jako Srnek se jednou ukopla a nabdla soupekm tutovku. Sama se vak vznikl situace lekla mn ne soupeovo kdlo a tak rychlm vrcenm staila odkopnout na roh.

V zvru se nae obrana dopustila jet taktick chyby po soupeov rohu, kdy nekryla svoji bli ty. Ta vak byla dobe postaven a pomohla nm, alespo dokud svoj rezolutnost opt nezaadovala Berta. P횝alka pouze podtrhla hodnotn vtzstv Koesu.

V zvrenm hodnocen je poteba rozdat nkolik pochval. Prvn pat kad ze zastnnch. Zubce za bojovnost a rychlost. Bert za nasazen a rozhodnost pi nakldn s balnem. Lence i Ev za nenpadnou, ale pelivou prci v obran a nov a nov vysln tonic vped. Marina pak pozin hrou vysoce takticky likvidovala pokusy soupee o tok. vbenda nedostala gl - co vc k tomu.

Cel tm pak ukzal jak fyzickou koncici (asi dky individulnm kondinm trenrm), tak vyzrl taktick vkon (nebhaly po hiti za balnem). Byla to pkn podvan, kter chybla jen vmna dres na zvr ....

Pro KOES NEWS z Modan