[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Akce Koso '96

Stehlik

V ptek dne 6. prosince probhla Koesck akce, na kterou jsem se infiltroval i j. Protoe uba++ ji podrobn celou akci popsal, pidm jen pr posteh a poznmek.

Vzhledem k tomu, e uba++ byl lenem druhho (konkurennho) drustva, samozejm opomnl zdraznit detaily z naeho drtivho vtzstv.

Nae pevaha (Lenka, Kikik, Kuba, J) byla zjevn ji od zatku druh sti hry (dve se neprojevila jenom z toho dvodu, e prvn st akce nebyla tmov orientovan). Ta se ukzala nap. tm, e jsme v krtkm ase shromdili o mnoho vt poet trk Stehlkovy ifry ne konkurence. A to jsme prosm mli jen jednu baterku!

Tak teba Kuba, ve snaze uetit drahocenn as, stopnul staik auto, nedbaje toho, e je tma jak v pytli, na zdech se mu smn pohupuje balnek a navc potebuje svzt jen 200m (chpejte, na to, aby vyvrtil pesvden peqapen idiky, e zastavila infantilnmu stopai, ml vlastn jen pr sekund potebnch k uraen uveden vzdlenosti). To j zase dobhl ke gari, kter byla vyznaena na Stehlkovic map, vidm mchaku a tahm z n dv zprvy, zatmco Urbanec, kter ji hodnou chvli mejdil po okol, smutn odbh pry (smiloval jsem se a nechal mu ivot, bylo mi lto balnku).

Nebudete asi pekvapen, e jsme jako prvn zaali skldat jednotliv trky zprv a dekdovat. Bohuel, nespchem konsternovan konkurenn drustvo vyuilo chvle na nepozornosti a zatmco my ji hledali poklad, okradli ns o vechny zprvy. Kuba elil toku tak, e roztrhal vechno, co stihnul. To Lenka tak nevhala a infiltrovala se k nepteli do Jnoova auta. Protoe Jno je za volantem opravdu nebezpen, mohli jsme akort smutn koukat, jak nm zprvy i s Lenkou odv pry. Oslabeni jsme ptrali dl. Po hodn chvli (mezi leny druhho drustva byl i Urbanec, proto jim dekdovn trvalo o dost dle) se auto opt pitilo. Lenka z nho odvn vyskoila jet ped zastavenm a urychlen se pipojila k nm, hledam. Byla rozhodnuta pomstit se za ubovo znsilnn tm, e zprvu najdeme prvn. To se nm tak v tichosti povedlo. Kupodivu ns vechny najednou napadla nramn kodolib vc. Tm bez jedinho slova jsme przdnou krabici naplnili trkem a kamenm a vrtili ji na msto. Potom jsme se nezpozorovni konkurenc rozebhli do hospody.

Ta vm byla pjemn! Od mocnch kamen uprosted mstnosti se linuly proudy infraervenho zen, kter ns laskav hladily na zmrzlch dech. Vybalili jsme poklad. Z dopisu Stehlka, kter byl adresovn rodin, jsem pochopil, e se pan podnikatel ze samho nespchu dal na pervitin. I nezbvalo, ne ho zkonzumovat dve, ne doraz ostatn, kte v tuto chvli touebn, avak zbyten pobhaj nkde na mrazu. Haha.

Protoe je obecn znmo, e do hospody se vlastn jdlo nenos, museli jsme konzumovat pernk tajn. Byla to legrace. Pan pinglice urit nco vytuila, pestoe Houska ml ruku s pernkem legran dvakrt zalomenou a tud vypadal jako po dtsk obrn :-) Pesto ekla akort: "aj nemme!" Nezbvalo ne si k pernku objednat pivo nebo limondu.

Po hodn chvli nm bylo naich mn schopnch kamard na mrazu tak trochu lto, tud se Lenka smilovala a la jim ct, e prohrli. Dorazili bhem chvilky. Nae lechetnost neznala mez - rozdlili jsme se o zbytek pernku!!! Nutno podotknout, e oni se s konzumac nijak netajili a tak kdy pinglice pila podruh a ekala, co si objednaj, Toxxa ji po hodn chvli obdail bezvznamnm pohledem s pootevenou pusou pecpanou pernkem. ekal jsem, e budeme kadou chvli vyhozeni... Natst si nakonec nkdo objednal, v klidu jsme pokecali, dopili a jeli do msta.

Cestou Jno s Houskou pi vzjemnm pedjdn soupeili, kdo koho vce osln dlkovmi svtly. Kupodivu v podku jsme dorazili k Houskovi, kter pyn vythl hru zvanou Diplomacie a ta se stala npln zbytku veera.

Dky moc za akci, jsem rd, e jsi m pozval, Houska. Ten veer se prost nramn vyvedl.

Marji