[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Denek z instruktorku '94
Instruktork '94


Toto je torzo denku z cykloinstruktorku '94. Nael jsem ho na disku nhodou pi klidu a zdlo se mi koda, aby se jen tak ztratil. Pipomn mi toti, e (napklad) instruktork na kolech po echch je o nem jinm ne horsk akce v zahrani -- pedevm o pohod.

Originl m u sebe (asi) Berta a mon je kompletnj. Urit obsahuje spoustu kresbiek navc.

Tento instruktork byl vynikajc -- seli se perfektn lidi, poas nm plo, trasa vedla zajmavm krajem... co vce si meme pt. Pvodn s nmi ml jet jet Toxxa, ale den pedem si nkam jel na kole pro nosi a ten mu pi cest dom zapadl do drt pednho kola. Tsn ped odjezdem jsem ho tud byl navtvit v krsk nemocnici :-( Tak se ml zastnit Obuch, kter nedorazil do Jindichova Hradce, Lenka Prochzkov, kter nedorazila na sraz a dal.

Houska


4.8. -- tvrtek (Houska), sobota (enda)

Dr hubu, lahev!
Sraz byl v 16.15 u ns. Pili skoro vichni, a na Housku. Tak jsme se s endou rozjeli pro Lenku na Vrovick ndra, kam nakonec nepila. Zato pijel Houska. A tak jsme v max. potu 3 vyrazili do Vesel nad Lunic. (Ve Vrovicch lakoval ernoch s blokou z bufetu. Polvali se vodou (CHACHACHA))

Ve Vesel jsme dohledali budku (telefonn) a volali k Obuchm a k nm. Ve jsme vydili za 11 K. A pak u jsme jen asi 3x projeli mstem, ne jsme nali sprvn smr na pskovnu. Tady jsme se oberstvili - Houska asi nejlp - 1 cola (1l) za 44 K.

Nali jsme si msto na pli, obkleni z obou stran nm podobnmi jedinci. li jsme se osvit do vody, kde jsme soutili, kdo nejv zvedne nohy nad hladinu a nejm pitom ckne. Houska vyhrl - nezved vbec nic a stran pitom ckal. S endou jsme nacviili opr obouno.

Poveeeli jsme a li spt.

22.59 +/- 15 min.

Dneska jsme ujeli 23 km.

Zapsala Berta.


5.8. -- ptek (Houska), ter (Haour)

Rno ns bud enda slovy: "Zanaj tu bejt lidi." Je 8.45 a my pozvolna vstvme. Jdeme se vykoupat a opt soutme. Tentokrt v tom, kdo dojde nejdl po rukou ve vod. Pak jsme nacviovali klokany a lachtany. Pak jsme zabalili a odjeli do Vesel na nmst na sndani (jogurt, housky, mlko).

Po sndani jsme nabrali vodu a vyrazili po lut znacce do Jeniny. Cestou jsme si vyistili zuby a taky jsme potkali hasc hasie. Taky jsme se ptali pana zahradnka na cestu.

A pak u jsme jen svitli cestou, necestou za zpvu veselch psn - S tebou, s tebou... V Jemin jsme chtli navtvit Konibar, ale k jsme ho nenali. Tak jsme si li popovdat s koma. Jeden mi mlem seral kraasy.

Po ase odjdme a stavme v rekreanm stedisku Holn, kde se zotavujem ve vod a ve voberstven. Dokonce jsem si sundala i hodinky (ale a kdy jsem udlala pt temp).

A pak u jsme si jeli pro Haoura do Mnichu. Ale bylo moc asu, tak jsme se povalovali ped mstnmi zavenmi potravinami. Houska zastavl vchod kolem.

S Haourem pak odjdme do mezitm otevench potravin a skoro nic nekupujem, protoe nic nemaj. A tak jedem na Hradec. Ale cestou jet Blesk trop pote - pedn due pchla. A pak jet moje klipsny se vyvlkly. Po opraven a pr ujetch kilometrech stavme na obdoveei. Bavme tam mstn pan svma emama.

A pak u jen Hradec.

V Hradci nen Obuch! Jak to? Nechvme vzkaz (ptkrt) na morovm sloupu a jedem se vykoupat na veejnou plovrnu, kter zatm nikomu nepat, tak je zadarmo.

Plavem, dlme klokany a stojky a skeme z mola. enda si odel bko. Po koupeli jsme se jet vysprchovali.

Pak nm nai gentlemani vynesli kola zplovrny a jedem zase na nmst, kde jsme s pekvapenm uvtali Mrta s Kikinou. A pak jedem i s kolama na dvr jedn hospdky, kterou nm doporuil pn na dostaz Haoura. Po dokonalm nast a peten Hromu (nap. krknm k vt prsatosti, dvanctikilov lun konk...) odjdme pro Obucha ke sloupu, ale zas tam nen. Nechvme vzkaz (ptkrt) a odjdme smrtelnm tempem do Horn Pny, kde se ubydlujem u "voavho" rybnka. Myjeme se (opt s hodinkami), ulhme, Haour mele pt pez devt, postupn usnme.

22.45

Dnes jsme ujeli 58,5 km. Vesel -- Jenina -- Mnich -- Ratibo -- Matn -- Buk -- Jindichv Hradec -- Horn pna

Zapsala Berta


6.8. -- steda (Haour, enda), sobota (Haour)

Ven ptel (to tady budeme do rna (Jaour)), tmto den neskonil, NAOPAK! Jeci, emuov (emuy -- to je australsky), klokani. Zkrtka, mlem (ENDA JE KAPR A UL -- to jsem mla napsat!) ns (m) a endu nkdo seral (nco). Ani o tom nev, e jsme ho zachrnili. Pot ve 2.11 hod ns mlem zajelo auto, ale natst to ubrzdil, napral to do skly a se slovy "pozor, milenci" odjelo o ticet metr dl, ZAALI PAIT, rozdlvat ohe, vt... V tichosti jsme usnuli. Rno u je 6.8. a vzbudil ns v 7.30 Janek Ledeck z kolemjedoucho a potom stojcho traktoru. Vzdali jsme to a jeli na sndani do Horn Pny. Dali jsme si sodovku (prsa rostou, ale nesta nm to!). Po nron sndani jsme se vydali do nronho ternu -> smr Landtejn. Dky horskmu vdci jsme nali krsn rybnk s vodou teplou 23^C, samozejm jsme se vykoupali, bohuel to nebyl ten prav (mlem jsme se vrtili do Prahy -- pozn. autora)

Jeli jsme a jeli a na Hrky v ivot nezapomeneme. Cesta byla ponkud nronj -- sam psek a kameny a nkte z ns ze zoufalstv padali obliejem do kopiv (kdo? ...A <- ifra autora).

V Hrkch jsme se dokonale osvili u pumpy (Karel klinkal kladlkem bez nko -- pozn. Mrta), sjeli a vyjeli kopec jak hrom, znovu se pozdravili s tout pumpou a vydali se konen sprvnm smrem do Landtejna [obrzek hradu a srdka].

Tady ns pivtala chvatn venkovsk hospdka, kter ns odkzala na jinou hospdku, kde jsme poobdvali, popili, poodpoali... Pln elnu (jak kdo, Berta n, Houska n, Kikina n, Mrt n, Jno n, Haour n) jsme se krbali do kopce ku hradu (klouzalo to) abychom zjistive nahoe vedouc Petr Steda POMC e tu vede jin cesta doli konen na hrad. Bylo to prma, druh Petnsk rozhledna. Nkterm se prohldka hradu prothla, jin mli prothl oblieje (chtli se koupat). s=1/2*gt2 -> hloubka studny byla 25m. endovi obdivujcmu krby mlem ultl klobouek (to je le), za kterm (se) mlem vrhl. Opt jeden kopec navc, s clem vykoupat se v Landtejnsk ndrce (pod pokutou). Rozhodli jsme se, e uetme a razili si to do Slavonic nejkrat cestou, tam to jelo rychle. Kostel, zkopym lavikam muky obklopily na limondu. Kikina s Mrtem propsli zpvy a my s Jaourem taky. Jeden 60tnk (ne hal) nm nabdl nocleh. Berta z toho zaala chrochtat. My jsme hrd odmtli). Poslali ns do Daic (asi).

Nejprve jsme prozkoumali jeden rybnk, tam se nm nelbilo, a tak jsme tady, kde ns erou psi, jed nm veei, je tu lochnes a jmenuje se to tu Mchv rybnk. Aktivn Houska se vydal k vyouhlmu z lesa vykukujcmu kostelku a my (Jaour Bodie a j) za nm. Stlo to za to, vidli jsme zajce a kostel. Ostatn ne.

Taky jsme se umyli a najedli a pak HOR pro vodu do nedalekho hospody. Pinesli jsme j i mlko. enda slintal. Kdy doslintal, popil. Jaour zhotovil sndani. JET NEN RNO. Uhdli jsme hdanku, byl to pes, ale mohla to bt klidn i koka nebo jezevec.

A je 10.47

Dnes 55,5 km

Horn pna -- m -- Kunjov -- Dobr voda -- Hrky -- Landtejn -- Star msto -- Slavonice -- Mutn

Haour.


7.8. -- nedle

Veer jsme nemohli usnout. Haour perlil. Ani tato noc nebyla moc klidn. Nejprve si Haour poloil hlavu na m zda se slovy: "necho pry", pak pili dva kamardi s kamardkou a kamardka len vala a je musel Haour okiknout. No a pak okolo prolo asi tisc ryb a proltlo jedno rogalo.

V devt hodin jsme usoudili, e dnes se budeme asi vlet. A taky tak zpotku inme. Sndme, teme si, odpovme. Postupn se koupeme a myjeme a balme a hrajeme kroket, a jsme konen asi ve 12 hod vyrazili do Mutn do potravin. Zjitn z noci: nkdo nm vyral chleba a Mrtovi plavky.

[ikona slunce a msce] "enda je houby chlupatej."

Posilnni limokou a sami odjdme po pedem vymylen trase, kterou ale zhy poruujeme a jedeme jinak a tm pdem i patn. V Detn ns potkal d隝. A tak trvme as v mstn hospod. Jo a jet v Jemnici volme Lence a Michalovi. Oboum marn. Tak si to vynahrazujem v cukrrn -- pijeme a jme velice kvalitn (pivo, brambrky, zmrzlina...)

"enda chce hrt kulenk." M chu na sl. Kotko si lzlo zelen a za chvli zvrac. Pr. Pr. Stle pr. Jeli jsme zbjesyle! (35km/min) (nebo asi vc). [ikona mraku s detm]

[spousta obrzk]

Pestalo pret a my jsme teda vyrazili. Zvltn pedstava -- jet 33 km. Ale je po deti a jede se nm fajn. Akort ten, kdo nem blatnky, je trochu vohozenej.

...

Zde pepis denku kon. U si nepamatuji, pro jsem to tehdy nepepsal cel; asi nebyl as. Ale pokud eknete Bert, mon vm pj originl?