[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Nocnic Trophy 2004

Nocnic Trophy 2004 - Zhodnocen

Druhho ronku Nocnic Trophy se ve finle zastnilo celkem tinct dvoulennch team a podle hesla vc hlav vc v i jeden tlenn team Dva a pes. Pro organiztory to byl uspokojiv poet. Dobr tak bylo to, e letonho ronku se zastnilo o dva teamy vce ne vloni, co dokazuje e trend oblbenosti akce je rok od roku lep a snad bude ast v dalm roce jet hojnj.

Kontrol bylo rozmstno celkem 16 a vechny byly v prbhu akce nalezeny. Letos byla snaha zvod njak vce zpestit a pro nkter zvodnky i ztit a tak byly nkter kontroly umstny ponkud ve nad zem a zleelo u jen na zvodncch, jak se s tm poperou. Oberstven na kontrolch zajiovaly energetick i jin stejn kalorick npoje.

Umstn v zvod se hodnotilo podle dosaench bod na kontrolch, pokud teamy doshly stejnho potu bod, pihlelo se k lepmu asu a pokud i ten byl stejn, tak se jet hodnotil poet nalezench kontrol. Na cel zvod byl limit 1h a 30 min, kad pekroen znamenalo jeden bod dol. Kontroly byly obodovny 1 nebo 2 body a pokud kontrolu nalezl jen jeden tm tak se mu body za tuto kontrolu zdvojnsobily, co nastalo v ppad kontroly K4-bludn ni, kterou obhl pouze team M&M (Mika + Hb). Velkm pekvapenm se stalo umstn nkterch mladch instruktor na elnch mstech.

Po zvod nsledovalo oberstven v nedalek restauraci, vyhlen vsledk, pedn cen a nonku vtzm, hodnocen zvodu a pak do rannch hodin nsledovala voln After Nonk Party.

Vem zastnnm dkujeme a doufme, e se spolu se vemi na dalm ronku opt uvidme. Loni se zaala takov nepsan tradice, e vtz Nonku se stane organiztorem nsledujcho ronku. Take pt rok se meme jen tit na to co pro ns Matou s Mari piprav.

Zdar
             Zetor & Franta

 

Mapa zvodu (po kliknut uvidte detailn mapu - 1,6 MB!)

Bodovac karta a legenda ke kontrolm (po kliknut uvidte detail)