[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Pozinkovan vzducha, pozinkovan vzduchaka 2000 OPEN
Poznmka webmastera: tento dokument vznikl konverz z MS Wordu -- omluvte snenou kvalitu obrazu, zvada je na vyslai.

Pozinkovan vzducha, pozinkovan vzduchaka 2000 OPEN

QUADRIATHLON 2000

  Dovolujeme si Vs pozvat na nmi podanou sportovn akci o titul "Pozinkovan vzducha, Pozinkovan vzduchaka - OPEN", kterto dosud jist chyb ve vtu vaich spch. Jedn se o ji o osm ronk a tento quadriathlon sestv z nsledujcch disciplin:

1.

plvn ve vod

2000dm

2.

bh pky

2500 m

3.

jzda na kole

7654 m (nkdo i vce)

4.

pit piva

1500 cm3

 

Sout se uskuten ve stedu dne 21.6.2000 v okol rybnka Podlesk mezi obcemi Dube, Dubeek, Uhnves a Kolodje, zvren disciplina a udlen titul pravdpodobn na terase restaurace "Jzdrna" u zmku v Kolodjch nebo v Dubi. Zvren disciplina se uskuten za jakhokoli poas.

Start soute je hromadn v 17:30 hodin uvedenho dne. Startovn ve vi cca 36,- K je nutno uhradit nejpozdji po skonen tvrt discipliny pmo u vrchnho.

Poadatel:

Klima Praha s.r.o.,

 

Strojrensk 47

 

155 21 Praha 5

 

tel. (02) 57951308, fax. (02) 57952300

 

E-mail: qathlon@klima-praha.cz

 

URL: http://www.klima-praha.cz

 

Tme se na Vai ast

V Praze dne 16.5.2000 Za organizan vbor

Ing. Milo Vank

 

 


 

Pozinkovan vzducha, pozinkovan vzduchaka - PROPOZICE

Datum konn: 21.6.2000 u rybnku Podlesk

Prezentace: 17:00 - 17:30 na pli rybnku od Dubeka

Start: 17:30 - hromadn

 

Doprava na start: individuln

soutc - kolmo ( na kolech )

umilov a ppadn astnci pouze posledn discipliny - budou vyuiti jako poadatelsk sluba (hlaste se pedem) - autobusem .228 nebo 229 ze stanice Skalka do stanice Dubeek kostel a odtud pky smrem na Uhnves nebo vlastnm autem. Pro poadatelsk sbor nsleduje pesun po vlastn ose do restaurace Jzdrna v Kolodjch v dlce cca 4 km.

Prbh soute: do 17:28 hodin prohldka trasy plavn a bhu, pprava obuvi na druhou stranu rybnka. Sout zan plavnm, pot bh, jzda na kole po vyznaen trase do obce Kolodje do restaurace "Jzdrna".

Odsun z Jzdrny: po skonen posledn discipliny je mono pokraovat jet v trninku na ppadn dal ronky soute jakoukoli disciplinu. Doprava zpt je autobusem MHD .229 nebo na jzdnch kolech.

Kontroly: po trase zvodu budou rozmstny kontroly, aby si dn astnk neprodluoval trasu zvodu ( vztahuje se i na posledn disciplinu ).

Dal: startovn foto vech astnk - 17:29 hod., foto v cli - 19:00 hod., konen foto cca 21:00 hod dle poas

Dleit: pro klasifikaci v zvod nen nutno mt plavky ani obuv, kolo a pllitr (je mono si zapjit u vepu) je vak nutnou podmnkou.


 PENALIZACE

 V ppad, e startujc nespln nkterou ze stanovench discipln bude penalizovn dle nslednho penalizanho cenku:

plavn

+ 10 minut

bh

+ 15 minut

jzda na kole

+ 30 minut

pit piva

+ 10 minut / pllitr

 

Poznmka:

Aby se nemohl stt vtzem QUADRIATHLONU startujc,

kter se soute vbec nezastnil

( pi penalizaci za vechny discipliny by doshl asu 85 minut ),

je startujc, kter neabsolvuje dnou disciplinu

DISKVALIFIKOVN!!!

 

Penalizan asy se pitaj k dosaenm asm na tratch.

 

 


 

PIHLKA K SOUBOJI O TITUL

"Pozinkovan vzducha"

"Pozinkovan vzduchaka"

Firma:

Adresa:

Tel,fax:

URL:

E-mail:

Jmno a pjmen

Narozen

Plavky

Obuv

Kolo

10/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplnnou pihlku polete nejpozdji do 21.6.2000 na adresu

Klima Praha spol.s r.o., Strojrensk 47, 155 21 Praha 5 nebo faxem (02) 57952300

E-mail: vanek@klima-praha.cz