[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Základní kvalifikace vedoucích a instruktorů KOŘESu - dokument

Přehled základní kvalifikace

vedoucího a instruktora

skupiny KOŘES

ZDRAVOVĚDA

BEZPEČNOST PRÁCE

Testové otázky

Vyčistit vodou, desinfekce (peroxyd, jodisol, septonex), rozsáhlejší sterilně pokrýt.

Nechat trochu odplavit nečistoty.

Desinfikovat pouze okolí rány.

Řez stáhnout mašličkou.

Sterilně pevně převázat.

Jet k lékaři, je-li to na šití.

Je-li to tepenné krvácení, pak zastavit - viz. další strana.

Sterilně překrýt.

Transport k lékaři.

Nevymývat, nedesinfikovat.

V žádném případě předmět nevytahujeme - hrozí vykrvácení.

Sterilně zakryjeme a jemně zavážeme.

Transport k lékaři.

Bezvědomí, případně při vědomí - ztráta paměti, závratě, zvracení, rychlý tep.

Při bezvědomí:

Kontrola ústní dutiny.

Zajistíme volné dýchací cesty stabilizovaná poloha.

Kontrola dýchání a krevního oběhu.

Při vědomí

Uklidníme a položíme.

Podložíme hlavu.

Jestliže modrá - podložit hrudník.

Je-li bledý - hlavu nepodkládat.

Nepodávat jídlo, jen otírat rty při žízni.

Chráníme před přehřátím a podchlazením.

Transport do nemocnice.

Dlouhé bezvědomí, zvracení, rychlé dýchání až zástava.

Zajistit životně důležité funkce (dýchání, krevní oběh).

Stabilizovaná poloha.

Zavolat lékaře.

Při bezvědomí - zornice se rozšíří a nereaguje na světlo. Při vědomí - bolest hlavy, mluví s obtížemi, brnění hlavy, spavost.

Znehybnit hlavu.

Přesun do nemocnice.

Krvácení z uší a nosu - výtok mozkomíšního moku z těchto otvorů + bělavé částice, bezvědomí, šilhání, porucha smyslů (chuť, zrak, sluch apod.).

Bezvědomí:

Zajistit životně důležité funkce.

Stabilizovaná poloha

Při vědomí:

Odsávací obvaz (na nose a na uchu).

Uložíme na znak, podložíme hlavu, pak ji znehybníme.

Transport v odpovídající poloze.Krev se valí a je tmavá.

Přiložíme sterilní obvaz, utáhneme, eventuelně přikládáme další vrstvy gázy, až přestane prosakovat.

Transport k lékaři.

Pozor: Při poranění velkých žil na krku může dojít k nasátí vzduchu do žíly a k náhlé zástavě krevního oběhu!

Krev stříká a je světlá.

Stiskneme bez rozmýšlení prsty přímo v ráně!

Stisknout tlakový bod nad ránou směrem k srdci (mezi ránou a srdcem). Pokud nevím, kde je, tak u končetin zaškrtit nad ránou směrem k srdci (pozor na okolí kolena a lokte - tam se zaškrcovat nesmí!).

Kontrolovat stav zaškrcené končetiny!

Transport k lékaři.Jen při úrazové amputaci.

Při rozdrcení a zhmoždění s těžkým tepenným krvácením.

Při otevřené zlomenině.

Při nedostatečném počtu zachránců.

Důvody:

Hmoždí tkáně, ohrožuje nervy a cévy.

Zaškrcené tkáně po dvou hodinách odumírají.

Vhodná půda pro množení anareobních mikrobů.

Hromadí se kyselé látky, které zaplaví oragnismus a ovlivní rozvoj šoku.Může být příznakem závažného onemocnění.

Studené obklady na čelo, zátylek, hlava mezi kolena a krev jemně vysmrkat.

Nejčastěji příznak zlomeniny spodiny lebeční.

Viz dříve.

Při plicních chorobách, vykašlávání zpěněné krve.

Uložit vsedě nebo polosedě s mírně předkloněnou hlavou.

Okolo hrudníku dáváme ledové obklady.

Tmavě hnědé až černé zvratky, pak už jen krev.

Uložíme naznak s lehce podloženým hrudníkem.

Na podbřišek přikládáme ledové obklady.

Zákaz tekutin (možno dát spolknout kousky ledu)

Transport k lékaři

Unavenost, slabost, spavost, potácí se, je chladný, studený a zpocený obličej, zrychlený tep - až vymizí, dušení, křeče, samovolný odchod moče a stolice, později zástava krevního oběhu.

Uložit naznak, končetiny 30 cm nad podložkou.

Při velké ztrátě krve provedeme autotransfůzi - elastickými obinadly pevně ovineme zdvižené dolní a horní končetiny od špiček prstů až do třísel a pod paže, tím se prokrví životně důležité orgány na úkor končetin.

Protišoková opatření - 5T.

Při nedostatečném dýchání zahajujeme umělé dýchání.Znehybnění pomocí dlah nebo co máme po ruce (dlahy měkce obalit).

Transport.

Pozor na šok.

Zastavit krvácení.

Znehybnění a transport.Nestrhávat hořící oděv

Při popálení horkou hmotou ponořit do vody a ulpívající hmotu neodstraňovat.

Uložit.

Kostky ledu se nepokládají přímo na popáleniny.

Oči vypláchnout borovou vodou nebo obyčejnou vodou.

Obličej neobvazujeme, jinak vše překrýt sterilním obvazem.

Tekutiny raději nepodávat, jinak platí 5T.

Transport na chirurgii.Žízeň, bolest hlavy, únava, nejistá chůze, vysoké teploty, blouznění, zmatenost.

Snížit tělesnou teplotu.

Uložit na stinné místo.

Omývat studenou vodou, obklady.

Vysvléknout.

V případě potřeby zahájíme umělé dýchání a masáž srdce.

Transport, chladné nápoje.Silná bolest hlavy, zčervenání v obličeji, nevolnost, zvracení, průjem, závratě.

Stejné jako u úpalu + hodně tekutin.

Transport v polosedě.Okysličení pacienta.

Neztrácet čas pokusem o vylití vody z plic.

Kontrola ústní dutiny.

Umělé dýchání s masáží srdce.

Kříšení bývá úspěšné i po více než pěti minutách potopení.

Transport k lékaři i po vzkříšení.Podstatou je selhání krevního oběhu.

5T - teplo, ticho, tekutiny, tišení, transport k lékaři.

Zastavit krvácení.

Uložení do protišokové polohy (na znak šikmo hlavou dolů).

Tekutiny nepodáváme.

Zavolat první pomoc nebo transport v protišokové poloze.

Svlažování rtů studenou vodou.Jak poznáme, že postižený nedýchá?

Neslyšíme ani necítíme proudění vzduchu, pohyby hrudníku zmizely.

Snažíme se i kontrolovat, zda bije srdce.

Jak poznáme, že došlo k zastavení srdeční činnosti?

Tep zjišťujeme na krční tepně (krkavici), ne na ruce či jinde!

Došlo k zástavě srdeční činnosti umělé dýchání s masáží srdce.

Většinou jsou namodralé konečky prstů ap.

Položíme na znak, vyčistíme ústní dutinu, vytáhneme zapadlý jazyk.

Hlavu dáme do záklonu - jestliže ani teď postižený nezačne dýchat, začínáme s umělým dýcháním.

Zacpeme nos ukazováčkem a palcem, zároveň tlačíme hlavu do záklonu.

Zachránce je sám:

Zahájíme třemi až pěti rychlými vdechy bez čekání na výdech.

Patnáctkrát stlačíme hrudník a dvakrát vdechneme - teď již čekáme na výdech postiženého.

Předchozí bod opakujeme do příchodu lékaře nebo do spontánního dýchání postiženého.

Zachránci jsou dva:

Zahájíme třemi až pěti rychlými vdechy bez čekání na výdech.

Pak pětkrát stlačíme hrudník (1 stlačení = 1 sekunda) a jeden vdech.

Je vhodné, aby se zachránci po pěti minutách navzájem střídali.

Předchozí dva body opakujeme do příchodu lékaře nebo do spontánního dýchání.

Uložit naznak, vyčistit ústa, vytáhnout jazyk, záklon hlavy, zmáčknout nos při vdechu.

Zahájíme třemi až pěti rychlými vdechy bez čekání na výdech.

Pak regulujeme vdechy podle klesání a zvedání hrudníku, tzn. po každém klesnutí hrudníku jeden vdech (asi co pět vteřin).Zaškrtit končetinu nad ránou směrem k srdci (mezi ránou a srdcem).

Transport do nemocnice (postižený nesmí chodit).

V krajních případech:

Vysátí jedu ústy (nesmím mít aftu).

Naříznutí nad ranou ve směru svalu.Zastavit krvácení, zajít k lékaři.

Snažit se vyhledat psa + veterinární ošetření.Namazat lihem (olejem ne - urychlení lymské boreliozy).

Klíště co nejdřív vytáhnout (nákaza se nemusí přenést).

Vytahujeme nejlépe vyškubnutím, vykroucením, kývavým pohybem do stran.

Vytáhnutí žihadla.

Octový obklad.

Začne-li rána opuchat - okamžitě k lékaři.

V případě bodnutí do krku či jazyku - okamžitě k lékaři.

Pozor na alergie!Často dochází k zástavě dechu a srdeční činnosti.

Výskyt popálenin.

Odstranit postiženého z elektrického obvodu (pozor, aby vás to taky nezasáhlo!).

Viz dříve (zástava dechu a srdeční činnosti, popáleniny atd).Bledá kůže, necitelnost, svědění, někdy puchýře.

Sterilně překrýt, teplé prostředí, teplé tekutiny, transport k lékaři, zajistit životní funkce.

Pozor na náhlé přechody z velké zimy do velkého tepla - neohřívat rychle.Snažit se vyvolat zvracení (vypít mnoho slané vlažné vody).

Podáváme živočišné uhlí.

Při otravě houbami a alkoholem podáváme mléko.

Zajistit životně důležité funkce.

Transport k lékaři.Sterilní obvazový materiál.

Náplasti.

Desinfekční prostředek.

Živočišné uhlí.

Škrtidlo.

Paralen nebo něco podobného.

Antialergikum.

Analgetikum.

Odstranit ostré předměty z herního prostoru (zabezpečit je).

Mít klubovnu vybavenou funkční lékárnou.Zajistit jednotné místo při přepravě (vědět stále o všech dětech).

Zásady chování.

Po výstupu děti přepočítat.V zástupu vlevo, těsně při krajnici, první a poslední vedoucí.

Ve tvaru (dvojstupu, trojstupu) vpravo.

V noci zástup vlevo, vepředu a vzadu svítilna.Vybrat bezpečný terén.

Informace o herním území, ohraničení.

Vysvětlit pravidla hry.

Stanovení svolávacích signálů.

Co činit v případě ztracení, zranění.

Oznámit stanoviště vedoucího.Vymezit prostor na koupání (hloubka, charakter dna).

Minimálně dvě osoby starší osmnácti let.

Neustále počítat děti.

Ve vodě maximálně deset dětí.

Zákaz „topení" a podobných legrací.Hasiči: 150

První pomoc: 155

Policie: 158

1 Popiš, jak ošetříš následující rány:

- odřenina

- hlubší řezná rána

- díra do tělní dutiny (díra do plic, průstřel)

- předmět v těle (nůž, kus skla)

2 Popiš stručně PP při poranění hlavy (mozku)

- otřes mozku (jak se projevuje, jak ošetříš?)

- krvácení z uší, nosu (co to značí, co s tím?)

3 Co budeš dělat v případě krvácení

- žilného

- tepenného

4 Kdy používáme zaškrcovadlo? Kde se nesmí použít? Jak se používá?

5 První pomoc při

- krvácení z nosu

- krvácení z ucha

- vykašlávání krve

- vnitřní krvácení ( + jak se pozná?)

6 První pomoc při zlomeninách a pohmožděninách. Otevřené zlomeniny.

7 Ošetření popálenin

8 První pomoc při tepelném úpalu ( + jak se pozná?)

9 První pomoc při slunečním úžehu ( + jak se pozná?)

10 První pomoc při utonutí

11 Jak se projevuje šok? Co uděláš s člověkem v šoku?

12 Popiš podrobně první pomoc při

- zástavě dechu ( + jak se pozná?)

- zástavě srdeční činnosti ( + jak se pozná?)

- kombinaci obou předchozích

13 První pomoc při uštknutí zmijí

14 První pomoc při pokousání psem

15 Co uděláš, objevíš-li zakousnuté klíště

16 První pomoc při pobodání hmyzem

17 Úraz elektrickým proudem

18 První pomoc při omrzlinách

19 Otrava houbami, léky

20 Dítě spadlo ze skály. Co budeš dělat, když

- je při vědomí

- je v bezvědomí

21 Vypiš obsah lékárny, kterou bys měl(a) vozit s sebou na akce

22 Co vše musíme vědět o dítěti, které bereme na tábor (ze zdravotního hlediska)

1 Nač je třeba dbát při pohybových hrách v klubovně?

2 Pravidla při přesunu vlakem, autobusem...

3 Jakým způsobem půjdeš s oddílem po silnici

4 Co řekneš dětem před začátkem hry v terénu?

5 Nutná opatření při koupání

6 Vypiš důležitá telefonní čísla

1 V jaké jsme organizaci? Popiš její strukturu.

2 Co je nejvyšším orgánem Kondora?

3 Kdo zastupuje organizaci navenek?

4 Vypiš kompletní strukturu KOŘESu (včetně jmen družin)

1 Azimut, práce s buzolou

2 Topografie

3 Hledání v jízdním řádu ČD

4 Šest základních uzlů

5 Morseovka

6 Slepá mapa

7 Orientační přehled („Kterým směrem (azimut, cca) od Modřan leží Branický pivovar?")