[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Městská část Praha 12 - Praha 12 - Ze sportu, pro volný čas - Kořes - s námi se dá něco prožít
Návrat na začátek
 

Úřední desky a vývěsky
 
Poskytování informací
 
Žádosti a formuláře

 HLAVNÍ MENU
Aktuální zpravodajství z Prahy 12
Z regionu
Z orgánů městské části
Z úřadů a organizací
Ze zdravotnictví
Ze školství
Z kultury
Ze sportu, pro volný čas
Podnikání, soutěže, granty

Zpravodajství z hl. m. Prahy

Dotazy a odpovědi
 
Diskusní skupiny
 
Návštěvní kniha

Anketa
Jste spokojeni s rozvojem Městské části Praha 12 ?

Ano velmi
Hlasuj! 15.1%

Spíše ano
Hlasuj! 28.3%

Je mi to jedno
Hlasuj! 5.7%

Moc ne
Hlasuj! 28.7%

Vůbec ne
Hlasuj! 22%

Celkem odpovědí: 536


Hlasujte kliknutím na odpověď

Vyšlo letní dvojčíslo Novin Prahy 12. můžete si prohlédnout nové osobní stránky starosty. Úřad MČ Prahy 12 přijme právníka .... Každoročně organizované očkování psů a koček proti vzteklině se uskuteční 18.9.2001 a 20.9. · Dnes je středa 29. srpna 2001 
Aktuální zpravodajství z Cholupic Aktuální zpravodajství z Kamýku Aktuální zpravodajství z Komořan Aktuální zpravodajství z Modřan Aktuální zpravodajství z Točné
 
Česká verze English version 
 
   
     
27.8.2001  -   Praha 12  -  Ze sportu, pro volný čas
Kořes - s námi se dá něco prožít
 

Čím se skupina Kořes zabývá?

Provozujeme dva turistické oddíly pro děti z 1.-4.třídy a jeden vodácko-turistický oddíl pro děti 4.-8.tříd. Každý víkend organizujeme nějakou akci - celodenní výlet, sportovní den nebo výlet na kolech, jednou až dvakrát za měsíc akce na celý víkend. Vodácko-turistický oddíl se od května do září věnuje vodáckým sjezdům. V zimě pořádáme týdenní lyžařský kurz. Celoroční činnost vrcholí letními tábory. Letos jsme byli na vodáckém "puťáku" na Ohři a dva turnusy pro mladší děti proběhly na stálém táboře nedaleko Humpolce.

Jezdíte na tábory pořád na stejné místo nebo je měníte?

Nemáme žádnou vlastní táborovou základnu, a tak místa zpravidla po dvou letech měníme. Všechen potřebný materiál skladujeme v klubovně na půdě, tábor vždy někde postavíme a zase zbouráme. S vodáckým oddílem střídáme Vltavu, Lužnici, Otavu a Ohři, zkoušeli jsme i Mži-Berounku. Ostatní české řeky mají málo vody nebo jsou na tábor moc krátké.

Kolik členové za činnost zaplatí?

Roční členské příspěvky jsou 400 Kč. Částečně pokrývají náklady na vybavení a provoz, větší část se ale snažíme zajistit z různých grantových programů, mj. od MČ Praha 12. Děti dále platí přímé náklady na akce, kterých se zúčastní, tedy jídlo, dopravu a ubytování. Myslíme, že je to tak spravedlivé. Za letní tábor letos členové zaplatili 2600 Kč (vodácký tábor) a 2700 Kč (stálé tábory).

Jakou má skupina Kořes tradici a zázemí?

Naše skupina vznikla v roce 1990, ale nejstarší oddíl - Práčata -existuje již od roku 1968. Fungujeme v rámci organizace Kondor, což je sdružení poměrně malé, v celé republice máme asi tisíc členů. Má to svoje výhody i nevýhody. Nemáme například ani jediného placeného pracovníka, všechnu "byrokracii" si musíme vyřizovat sami. Na druhou stranu mají skupiny značnou volnost ve volbě zaměření, náplně činnosti, vnitřní struktury, symbolů atd. Proto třeba mohou být naše oddíly smíšené pro holky i kluky a v názvu nemáme číslo. Ústředí Kondora dohlíží zejména na hospodaření a kvalifikaci vedoucích. Klubovnu a loděnici máme v ulici U Spořitelny, tam se konají družinové schůzky během pracovního týdne.

Kontakt:Matouš Kačaba, e-mail: matous@kores.cz , 444 024 96, 0737 768 107

Zájemci nechť se hlásí nejlépe hned na začátku září, kdy probíhá rozdělení do družin a začínají běžet celoroční soutěže!
Více informací vč. plánu činnosti najdete na našem serveru http://www.kores.cz./
 


Noviny Prahy 12
 
 
Návrat nahoru