[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

KOES horsk chata v Albrechticch
Pozor, v Albrechticch se pracuje!
akal pracuje na pjezdov cest

"Albrechtice" je kryc jmno pro budouc tborovou zkladnu KOESu. Jde o krsnou poloroubenku v Albrechticch v Jizerskch horch, kterou jsme zskali zdarma od sttu v rmci likvidace Fondu Dt a Mldee (kter spravoval majetek bvalho SSM).

Kad vc, kter je zdarma, m njak hek. Hek Albrechtic je jen jeden, ale pomrn velk - objekt nebyl pouvn a udrovn cca od roku 1984. Teprve po jeho pevzet jsme zjistili, kolik prce ns tam ek. V dan okamik (10.4.2004) je odpracovno celkem 641 lovkodn, tj. nco kolem pti tisc hodin!

Ovce se pasou u potoka ped chalupou Pln pro leton rok (2004) je dokonit stabilizaci objektu, uzavt jej a opevnit proti nezvanm nvtvm, a pipravit jednu mstnost, kter bude pouiteln pro zimn akce pro odolnj jedince.

Clov stav (ehm, pro rok 2007?) je pln fungujc horsk chata pouiteln pro lyask vcvik dtskho oddlu, splujc vechny hygienick a dal poadavky na dtsk akce. Jej vyten by mlo bt takka 100% vkend - pokud tam nepojede nkdo z KOESu, bude chalupa zapjovna jinm dtskm oddlm KONDORa a t tam budou moci vyrazit rodie len naich oddl.

Msto je to opravdu romantick - jde o posledn dm ve vesnici, daleko od ostatnch obydlench staven. Ped chalupou tee potok, za n zan les. Ticho, klid, ... no a jednou vyhldnete z okna, a vidte la, jak pije z potoka. No a jindy zase pily na nvtvu ovce, jak je vidt tady vpravo na fotce.

Chcete nm pomoci? K tomu, aby Albrechtick chalupa co nejve slouila svmu elu, nm mete pomoci. Jak?
1. Mete s nmi jet na brigdu a zapojit se do prce na chalup
2. Mete nm pomoci sehnat levnji i zadarmo njak materil - zejmna jsou pro ns dleit prkna a trmky, okna a dvee, ...
3. Mete nm pomoci sehnat njak penze - nap. ns zkontaktovat s nkm, kdo me rozhodnout, e jeho firma nm d njak sponzorsk dar...

akal a Zetor
akal mch beton, Zetor ho d.
Mika
Mika strhv omtku.